skoljobb.se

Lärare åk 4–6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Skolan har erfarna lärare och samarbetar mellan årskurserna. Dalhems skola ingår i ett skolområde som heter Kräklingbo/Dalhem/Endre som i sin tur är en del av Romalinjen. 
Skolan har också ett stort samarbete med skolområdets andra skolor och vi har alltid ett samlat APT för alla 3 skolor tillsammans och det bidrar till kompetensutveckling och lärande från varandra. Vi har också en Prio handbok som är ett av våra styrmedel för hela skolområdet Arbetsplatsen genomsyras av ett stort kollegialt lärande och där man samarbetar mycket mellan skola och fritidshem. Alla medarbetare är med i olika former av verksamhetsutveckling som tex digitalisering, tillgänglighet, programmering och annat.

Arbetsuppgifter

Du kommer leda en klass med ca 21 elever som går i årskurs 5 och 6. Arbetet består av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet årskurs 5 och 6 i linje med skolans läroplan och styrdokument. Du kommer att leda arbetet i ämnena matematik och no. Du kommer även att samarbeta både med lärarkollegor och med fritidshemmet. 

Som lärare hos oss stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. 

Du är en viktig person eftersom du är en av de som barnen möter under sina första viktiga år i skolan. Du är med och lägger grunden för det fortsatta skolarbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare. Är du behörig lärare för åk 46 i ma och no är det ett stort plus.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Michael Bodell
    Rektor
    0498-204105

Dela detta jobb

Lärare åk 4–6

Region Gotland