skoljobb.se

Lärare, åk 7-9 Spanska

Företag Orsa kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-18

Ansök nu

Lärare, åk 7-9 Spanska

Verksamhetsområde Lärande, Orsaskolan

Välkommen till Orsa kommun, en liten pärla i Siljansbygdens norra del. Här finns vildmark runt knuten och kulturen i centrum. I Orsa gör vi saker tillsammans på ett enkelt sätt med nära samverkan och korta beslutsvägar. I Orsa skapar vi med människor, inte för, här finns livskvalitet och vi gör saker möjliga. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.

Verksamhetsområdet Lärande har uppdrag att vara service-, samordnings- och ledningsstöd inom förskola, fritidshem, grundskola, integrerad särskola, elevvårdsteam och musikskola.

Våra grundskolor präglas av trygghet och trivsel. Eleverna ska stimuleras till kreativitet, möjlighet till rörelse, fantasi, nyfikenhet samt lust att lära och begåvning uppmuntras och utmanas.

Arbetssätt och arbetsformer ska anpassas och utvecklas efter individens och gruppens förutsättningar och behov så att självkänsla och medkänsla kan utvecklas och stärkas.

Vår verksamhetsidé är att skapa ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas!

Vi har gjort medvetna utvecklingssatsningar och vår strategi är att ha få men uthålliga satsningar. Under läsåret arbetar vi med följande tre SMARTA mål:

  • Ökad måluppfyllelse i matematik

  • Ökad upplevd studiero

  • Ökad grad av elevinflytande

Vårt motto är "Kreativt lärande för hållbar utveckling".

Vi söker dig som är legitimerad lärare i Spanska  åk 6-9 och vill vara med i vår satsning för ett gott lärande.  

Du är en person som skapar lugn, trygghet och struktur i gruppen och i verksamheten. 
Du är professionell i ditt bemötande och i din kommunikation.
Du har en grundsyn där alla elever kan och vill lyckas.
Du är fylld av idéer och vill tillsammans med dina kollegor utveckla skolan och det långsiktiga arbetet i ambitionen att bli bland de bästa.

Meriterande är om du läst kursen Betyg och bedömning genom Karlstads universitet, eftersom alla lärare i Orsa kommun genomfört kursen.

I Orsas skolor har all personal ansvar för elever. I lärartjänsterna kan ingå pedagogiskt samarbete med fritidshemspersonal.

Dela detta jobb

Lärare, åk 7-9 Spanska

Orsa kommun