skoljobb.se

Lärare åk F-3

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Tjelvarskolan är en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 och fritidshem. Skolan har ca 157 elever. 
Verksamheten på Tjelvarskolan inriktar sig på att alla barn ska känna sig trygga och komma till skolan med glädje. 
Eleverna uppmuntras till nyfikenhet och lust att lära. De ges goda förutsättningar för att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och kreativa människor.

Arbetsuppgifter

Du kommer att jobba som klasslärare i en årskurs 3 för att slutföra deras skolgång vid Tjelvarskolan innan de börjar årskurs 4 på Solbergaskolan. Du kommer att samarbeta med resurspersonal och skolans resurslärare för att barnen skall nå godkända resultat i skolår 3.

Kvalifikationer

Du har gått en grundskollärarutbildning med inriktning mot de yngre barnen och har lärarbehörighet att undervisa på lågstadiet. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Till Tjelvarskolan ska alla barn komma med glädje och skall känna sig trygga. Vi tror att du som söker vill bidra med dina kunskaper och ditt engagemang för att skapa en lärmiljö som möjliggör detta. Du är bra på att skapa goda relationer med såväl vårdnadshavare och elever såväl som kollegor. Du har dessutom förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt arbeta med andra kollegor i ämnesövergripande projekt 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Ingemar Andersson
    Rektor
    0498-269078, 0704-476957

Dela detta jobb

Lärare åk F-3

Region Gotland