skoljobb.se

Lärare åk F-3 till Egebyskolan

Regioner
Utgår

2021-04-11

Ansök nu

Lärare åk F-3 till Egebyskolan

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 900 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vill du bli en del av Egebyskolans gemenskap?

På Egebyskolan har vi ca 206 elever i årskurserna F-3 samt särskola med ämnesområden. Vi är ca 50 medarbetare som arbetar tillsammans och nära eleverna för att skapa tillgängliga och trygga lärmiljöer. Vi månar om att skapa goda relationer med varandra och med våra elever. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på tillgängliga lärmiljöer och att bredda vår undervisning för att möta alla elevers olika förutsättningar och behov. Vi satsar stort på det relationella ledarskapet i klassrummet. I varje klassrum finns projektor.

ARBETSUPPGIFTER
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Du ska utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Skapa undervisning som utifrån lärarens tolkning och förståelse möter kraven i skollag, läroplan, kursplan och ämnesplan. Du ska vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisning samt bedöma kunskapsutvecklingen. Du deltar aktivt i skolans utveckling. Dokumentation. Du är verksam inom grundskolans verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan.
Vi söker dig som vill vara med och ta emot eleverna i förskoleklass och följa eleverna under lågstadietiden eller vara en av två lärare i årskurs 1.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har grundlärarexamen och legitimation med inriktning mot arbete i grundskolans åk F-3. Du arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt och skapar motiverande och kreativa inlärningsmiljöer där elevens lärande sätts i centrum. Du arbetar formativt, med tydliga mål, flera strategier för lärande och feedback som för elevens lärande framåt. Du använder ett varierat undervisningssätt för att se till att alla elever uppnår lektionens syfte. Du skapar positiva relationer i ditt klassrum och bygger upp elevernas självförtroende att nå lärandemålen. Du skapar dialoger som är tillåtande i klassrummet. Du använder modern teknik som verktyg för kunskapssökande och anpassningar som höjer elevernas måluppfyllelse. Du är samarbetsvillig, lösningsfokuserad och har höga ambitioner gällande undervisningens kvalitet.

Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.

Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Du har förmågan att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.

Vi erbjuder dig kunniga och trevliga kollegor som ser fram emot att välkomna en ny arbetskamrat.
Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Dela detta jobb

Lärare åk F-3 till Egebyskolan

Mjölby kommun - Utbildningsförvaltning