skoljobb.se

Lärare åk F-6 ENDRE SKOLA

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Skolan ligger naturskönt belägen endast tio km från Visby. Till och från Visby finns bussförbindelser.
Endre skola är F-6 skola med fritidshem och är en del i Dalhem-Endre-Kräklingbo skolområde. Tillsammans arbetar vi inom hela området med olika utvecklingsprojekt som PRIO, tillgängliga lärmiljöer, digitalisering.

Arbetsuppgifter

Du kommer att leda en klass med 14 elever i årskurs 3. Arbetet består i att planera, utveckla och genomföra det pedagogiska arbetet i årskursen i linje med skolans läroplan och andra styrdokument, i nära samarbete med övriga pedagoger i skola och fritidshem.
Som lärare hos oss stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån deras individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och tar tillvara på deras lust och nyfikenhet.
Som lärare under barnens viktiga och tidiga skolår lägger du grunden för ett livslångt lärande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som förutom lärarexamen med behörighet för årskurs F-3 har några års yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete i första hand på lågstadiet. Du har god samarbetsförmåga och ett relationellt perspektiv i möten med barn, föräldrar och kollegor. Du värnar om och har förmåga att möta varje barn med skiftande behov och är väl insatt i skolans värdegrund och styrdokument.
Erfarenhet krävs.
 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare åk F-6 ENDRE SKOLA

Region Gotland