skoljobb.se

logga

Lärare år F-3 till Blästadsskolan

Regioner
Utgår

2021-01-17

Ansök nu

Lärare år F-3 till Blästadsskolan

Om arbetsplatsen

Blästadsskolan är en mångfacetterad verksamhet som består av grundskola F-6, fritidshem, grundsärskola, samt hörselklass och är belägen i Linköpings södra stadsdelar. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö. Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Arbetsbeskrivning

Som lärare i årskurs F-3 på Blästadsskolan ingår du i ett lärarteam där ni tillsammans ansvarar för undervisningen i skolan och du bidrar till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du har ansvar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i skolan.

Uppdraget för en av de annonserade tjänsterna innebär att undervisa i år 1-3. För den andra av tjänsterna är uppdraget under vårterminen 2021 att undervisa i förskoleklass och vidare följa eleverna till år 1 vid start av höstterminen 2021. Förskoleklassen på Blästadsskolan är organiserad så att undervisning i förskoleklass sker under förmiddagen för en grupp av elever och under eftermiddagen för en annan grupp av elever. Medan en grupp av elever undervisas i förskoleklass befinner sig den andra gruppen i fritidshemmets verksamhet.

Om du liksom vi uppskattar samverkan, kunskap och trygghet är du välkommen att söka till oss på Blästadsskolan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen från lärarutbildning för årskurs F-3 eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i år 1-3 samt i förskoleklass. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i årskurs F-3 innebär.

Det är ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Som lärare i årskurs F-3 ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med (Lgr11) och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.

I din roll som lärare ska du vara en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare krävs att lärarlegitimation kan uppvisas, fram till dess gäller allmän visstidsanställning.

Om du har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga båda handlingarna som fil tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
Är du utbildad lärare men ännu inte sökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg.
Är du under utbildning till lärare, ser vi gärna att du istället bifogar studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Kontaktperson:

Christina Bradley Ireman, Rektor, 013-207961, christina.bradley-ireman@linkoping.se

Anna Birger, HR-konsult, 013-20 56 55, Anna.Birger@linkoping.se

Timo Järvinen, Facklig representant Lärarnas Riksförbund, 013-263387

Lärarförbundet Linköping, 013 -208739, lararforbundet@linkoping.lararforbundet.se

Marie Häggh, Biträdande rektor, 013-207674, marie.haggh@linkoping.se

Dela detta jobb

logga
Lärare år F-3 till Blästadsskolan

Linköpings kommun