skoljobb.se

Lärare årskurs 1-3

Företag Region Gotland
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-05-05

Ansök nu

Lärare årskurs 1-3

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Välkommen till en skola på landet med fina, natursköna områden. Skolan omfattar förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem. Vårt upptagningsområde är i första hand socknarna Fole, Hejnum, Bäl, Lokrume, Gothem, Källunge och Vallstena. Vi har ca 130 härliga elever. Skolan är belägen med fantastisk natur in på knuten som utnyttjas i den dagliga verksamheten. 

Hos oss hittar du engagerade medarbetare som aktivt arbetar för att utveckla skolan. Här finns en god kollegial stämning och en helhetssyn på skolans alla elever. Vi arbetar med SPSM:s material för tillgängliga lärmiljöer. 

Skolans vision är att Fole skola ska vara en skola där alla vågar ta hand om varandra, göra sitt bästa och tänka nytt.

Arbetsuppgifter

Arbetet består av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet årskurs 1-3 i linje med skolans läroplan och styrdokument. Du kommer även att samarbeta både med lärarkollegor och med fritidshemmet. 

Som lärare hos oss så stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. I detta arbete finns elevhälsan nära som stöd och handleder vid behov. 

Du är en viktig person eftersom du är en av de som barnen möter under sina första viktiga år i skolan. Du är med och lägger grunden för det fortsatta skolarbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig lärare mot årskurs 1-3. Bifoga legitimation i din ansökan. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med såväl vårdnadshavare och elever som kollegor. 

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga till att skapa struktur, sammanhang och goda relationer. 

Du har en barnsyn där ett inkluderande arbetssätt på skolan är en självklarhet. Vi strävar mot att inta ett relationellt perspektiv när det gäller våra elever. Vi har inlett ett arbete med att implementera ett lågaffektivt bemötande inspirerade av bl.a. Bo Hejlskovs tankar. Du måste således vara intresserad av att fortsätta utveckla vårt arbete med ett lågaffektivt bemötande i vårt möte med eleverna. 

Du är handlingskraftig och öppen för förändring. Du har lätt för att få med andra och inspirerar till nytänk. Du fokuserar på det positiva i varje barns möjligheter, har förmågan att leda barn i lärandet och arbetar aktivt för att göra verksamheten spännande och intressant. 

Du är van att använda digitala verktyg då dokumentation och information hanteras digitalt samt att IKT är en del av den pedagogiska verksamheten. Vi använder Schoolsoft som verktyg för att informera om elevers lärande och utveckling samt att kommunicera med föräldrar. 

Har du dessutom ett positivt sätt och nära till skratt kan du vara den vi söker.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Ann-Sofi Lindgren
    rektor
    0498-20 45 47

Dela detta jobb

Lärare årskurs 1-3

Region Gotland