skoljobb.se

Lärare årskurs 1-3

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland. 

Klinteskolan är en F-9 skola och är en av två skolor inom skolområdet Klinte/Sanda SO. Den andra skolan är Sanda skola som är en F-5 skola. Totalt har vi ca 350 elever inom vårt skolområde varav ca 250 går på Klinteskolan. Båda dessa skolor hittar du längs med Gotlands vackra västkust, nära till skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmurar. Klinteskolan är en av skolorna på Gotland som har förmånen att få ha elever från olika kulturer, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag. Elevhälsan arbetar tätt med pedagogerna och vi har även socialpedagoger på vår skola. Vill Du arbeta på en arbetsplats med optimism och där man satsar och har framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kommer att trivas och utvecklas? Då ska du söka jobb inom vårt skolområde.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ta emot elever i blivande årskurs 1. Arbetet består av att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i linje med skolans läroplan och styrdokument. Du kommer även att samarbeta både med lärarkollegor och med fritidshemmet. 
Som lärare hos oss stimulerar du och stöttar alla elever i sin utveckling och sitt lärande utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Tillsammans med dina kollegor skapar du en trygg lärmiljö där eleverna trivs och kan ta tillvara deras lust och nyfikenhet. Du är en viktig person eftersom du är en av de alla lärare som eleverna möter under sina första viktiga år i skolan. Du är med och lägger grunden för det fortsatta skolarbetet. 
Att trivas på sin arbetsplats och att tycka det är kul att gå till skolan är en faktor som är viktig för vår verksamhet, både för personal och elever. Vi vill varandra väl och gör varandra bra! Vi arbetar systematiskt, långsiktigt och med stöd av aktuell forskning. Vi använder oss av våra egna erfarenheter i ett kollegialt lärande. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för vår personal att kunna göra ett bra jobb så att eleverna ska nå sina mål och få goda studieresultat. Skolområdet är mitt uppe i ett utvecklingsarbete med målet mot högre måluppfyllelse. Några fokusområden är tillgängligt lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, digitalisering och hälsofrämjande arbete.

Kvalifikationer

Vi söker nu lärare mot de yngre åldrarna med så bred ämneskompetens som möjligt inom Ma/NO, Sv/SO och Engelska. 
Du är behörig och legitimerad med lång lärarerfarenhet eller nyexaminerad. Är du ny i yrket kommer du få en mentor på skolan som gladeligen stöttar dig i din yrkesutövning. 
Du är kreativ, utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån Lgr11. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 
Du vill vara med och forma en skola på landsbygden, där det lilla formatet ger stort egenutrymme men också fina möjligheter att utvecklas kollegialt för framgång, både för dig själv och för eleverna. 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Jessica Nilsson
    Rektor
    0498-204883, 0700-832153
  • Minnah Storm
    bitr rektor
    0700-83 26 41

Dela detta jobb

Lärare årskurs 1-3

Region Gotland