skoljobb.se

Lärare årskurs 1-6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Humlegårdens skolområde består av Humlegårdsskolan F-1 och Alléskolan åk 2 - 6. Skolområdet är placerat i de centrala delarna av Visby och har ca 280 elever. Välkommen med din ansökan att bli en del av Humlegården. Du kommer att mötas av 100% legitimerade lärare på din nya arbetsplats. 

Arbetsuppgifter

Du kommer vara mentor i en grupp/årskurs på Alléskolan. 
I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med bred behörighet för årskurs 1-6. 
Du är trygg i din lärarroll, en tydlig ledare och väl förtrogen med skolans styrdokument. 
Du har förmågan att möta eleverna individuellt, skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Per Wessman
    Rektor
    0498204181

Dela detta jobb

Lärare årskurs 1-6

Region Gotland