skoljobb.se

Lärare årskurs 4

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Dalhems skola ligger naturskönt 2 mil sydost om Visby. Skolan tillhör Dalhem-Endre och Kräklingbo skolområde. Skolan arbetar med ständig kompetens utveckling och all personal utbildas just nu i "tillgängliga lärmiljöer" med handledning av Specialpedagogiska Skolmyndigheten. I Dalhems skola så har vi ett stort samarbete mellan all personal och vi månar om en god arbetsmiljö både för personal och elever. Vi kommer satsa på att bygga upp den fysiska miljön för våra elever under år 19/20, där också eleverna är delaktiga. 
Eleverna i årskurs 4 som är 20 elever till antalet längtar efter deras nya lärare och det är kanske just du som får den fina möjligheten att leda dom i det lustfyllda lärandet. 

Vi kommer intervjua återkommande under ansökningstiden så sök gärna snarast.

Arbetsuppgifter

Arbetet består i undervisning i första hand för elever i årskurs 4 och också vara klassens mentor. Undervisning sker i de flesta ämnena förutom slöjd, idrott, hemkunskap och språkval.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet och vilja att undervisa på mellanstadiet samt ett positivt, flexibelt och samarbetsinriktat arbetssätt. Behörighet och legitimation som grundskollärare är förutsättning för fast anställning. 

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

Dela detta jobb

Lärare årskurs 4

Region Gotland