skoljobb.se

Lärare årskurs 4

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Fårösundsskolan är en nyrenoverad skola med bra förutsättningar att bedriva undervisning utifrån de digitaliseringsmål som finns i styrdokumenten. Skolan har en trygg och kompetent personalgrupp som kollegialt stöttar och hjälper varandra. På skolan finns i dagsläget ca 120 elever från fsk till åk 8. Skolans omgivningar ger mycket bra förutsättningar till att bedriva delar av undervisningen utomhus.

Arbetsuppgifter

Du kommer att jobba som klasslärare i årskurs 4. Du kommer att undervisa i alla teoretiska ämnen i klassen. Det finns eventuellt möjlighet att byta ämnen utifrån behörighet med en kollega och undervisa i en eller flera andra mellanstadieklasser.

Alla lärare som undervisar i årskurs 1 och 4 i Region Gotland kommer att gå en STL-utbildning under läsåret. STL står för skrivande till lärande och utbildningen sker i kollegiala möten och nätverk cirka 8 gånger under läsåret.

Du kommer att tillhöra arbetslaget årskurs 4-6.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad lärare som kan undervisa i alla teoretiska ämnen i årskurs 4-6. Du är öppen för samarbete med kollegorna i arbetslaget och drivande i att jobba med digitala hjälpmedel i undervisningen.

Vi tar också emot din ansökan om du kommer att avsluta din pedagogiska utbildning inom kort och ännu inte fått din legitimation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare årskurs 4

Region Gotland