skoljobb.se

Lärare årskurs 4-6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Terra Novaskolan, i södra Visby, är en F-6 skola med cirka 200 elever. På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar. Vi har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och en skolskog. Skolan har eget tillagningskök och egen idrottshall. De äldre eleverna har slöjd på Gråboskolan. På Terra Novaskolan arbetar ett glatt gäng med behöriga lärare, fritidspedagoger och assistenter.

Arbetsuppgifter

Mentorskap kan ligga i tjänsten. Arbetet består i att planera, leda och genomföra det pedagogiska arbetet i den egna klassen och andra klasser, utifrån de ämnesbehörigheter du har. Du kommer att samarbeta med övriga lärare i mellanstadiets arbetslag, lågstadiets arbetslag och med pedagogerna i fritidshemmet. Du förväntas stimulera och stötta eleverna i sin utveckling och i sitt lärande så att deras nyfikenhet och lust att lära tillvaratas.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 4-6 och har behörighet i svenska och samhällsorienterade ämnen. Meriterande är om du har fler behörigheter för stadiet.

Som person så har du förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet som skapar struktur, sammanhang och utmaning i lärandet. Vi arbetar för att utveckla det kollegiala lärandet vilket du förväntas bidra till och delta i.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

 

Dela detta jobb