skoljobb.se

Lärare årskurs 4-6

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Väskinde skola är en skola med ca 250 elever och 40 medarbetare. Skolan ligger placerad bredvid kyrkan mitt i Väskinde, ca 10 minuter norr om Visby. Området växer och många familjer flyttar till Väskinde när de får barn.

Arbetsuppgifter

Som lärare på mellanstadiet kommer du att arbeta med planering av undervisning i ett kollegialt samarbete. Du kommer vara kopplad till en klass/ grupp som mentor men du kan ha undervisning i flera årskurser beroende på vilka ämnen du undervisar i.
Eleverna har tillgång till egna digitala enheter och det finns en IT-ansvarig på skolan som sköter handhavandet av den digitala tekniken.

På Väskinde skola arbetar vi mycket med kollegialt lärande för att underlätta planering och undervisningsstrukturer. I det arbetet ingår också skapa strukturer för att skapa tillgängliga lärmiljöer.
Med många kollegor kommer du alltid känna att du har stöd i ditt arbete med att arbeta med våra elever.

Kvalifikationer

Väskinde är en skola med stor andel behöriga pedagoger. Vi ser först och främst att du har en lärarutbildning motsvarande F-7 lärare, 4-9-lärare eller liknande.
Har du annan pedagogisk eller akademisk examen så kommer vi värdera det och göra en bedömning av relevans.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb