skoljobb.se

I Kalmar är det alltid nära till rekreation och naturupplevelser. Oavsett var du bor i kommunen, har du aldrig långt till havet. Här finns gott om möjligheter till ett kustnära boende. Tillsammans med en bra kommunal service och ett stort utbud av handel och nöjen ger det en mycket hög livskvalitet.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 150 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi 5 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola år 1-9.

På barn- och ungdomsförvaltningen arbetar cirka 1500 personer uppdelade på 21 enheter.

Dörbyskolan är en f-6 skola som ligger i Smedby, ett samhälle ungefär en mil väster om Kalmar. Vi tar emot cirka 380 elever i åldrarna 6-12 år. Vi har god tillgång till modern IKT och moderna läromedel. Vi ser att det ger en god ingång till läs- och skrivutveckling. Eleverna ska vara rustade för framtiden. Välkommen att utvecklas med oss!

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär undervisning på mellanstadiet och nästa läsår mentorskap i en årskurs 4. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare som undervisar i åk 4-6. Undervisningen bedrivs med hjälp av digitala verktyg och alla elever har en egen Chromebook. Vi har även tillgång till andra digitala verktyg som främjar utveckling och lärande.
I åk 4-6 undervisar alla utifrån behörighet och kompetens. På skolan finns flera förstelärare och en IT-pedagog som stöd för lärare och arbetslag i undervisningen av eleverna. Under det gångna läsåret har två av våra förstelärare, handlett samtliga lärare utifrån undervisning med specialpedagogiskt förhållningssätt. Ett arbete som kommer att fortsätta även nästa läsår då alla lärare ska gå det specialpedagogiska lyftet som sker utifrån Skolverkets regi. Vi arbetar hårt för att implementera strukturerade extra anpassningar i alla klassrum. Vi arbetar också medvetet med vår värdegrund med målsättningen att alla elever ska trivas, kännas sig sedda och vara trygga i skolan. På skolan har vi även en trygghetsgrupp som stöd för mentorer och elever i arbetet att komma tillrätta med konflikter eller kränkningar som ibland kan uppstå i olika sammanhang. Vi har många stödfunktioner som stödjer och underlättar ditt arbete som lärare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare och som är behörig att undervisa i årskurs 4-6. Vi förväntar oss att du är intresserad av utveckling, har ett positivt tänkande samt en god samarbetsförmåga. Om du är nyutexaminerad så har vi i vårt sammansvetsade arbetslag goda möjligheter att ge dig en bra start, och vi ser gärna att du inspireras av att arbeta i en mångkulturell skola. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annoserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Lärare årskurs 4-6, Dörbyskolan

Ansök nu

Dela detta jobb