skoljobb.se

Lärare årskurs F-3

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Väskinde skola erbjuder en trygg och hälsobefrämjande lärmiljö, goda kunskaper, tillsyn och social fostran för alla barn från 6 – 13 år. Stor hänsyn tas till varje individs behov och förutsättningar. 

Skolan omfattar förskoleklass, grundskola skolår 1 - 6 och skolbarnsomsorg. Skolan tar emot elever i första hand från Väskinde, Lummelunda och Bro. 

För närvarande går det 230 elever i skolan.

Arbetsuppgifter

Läsåret 19/20 innebär arbetet att ansvara för undervisningen i en av våra två förskoleklasser. Inriktningen är sedan att följa samma klass till och med årskurs 3. Du kommer också att arbeta en mindre del på den fritidsavdelning som är knuten till förskoleklasserna. 
Du blir även involverad i olika ansvarsområden på skolan samt delaktig i teman och projekt som förekommer.

Kvalifikationer

Du är behörig att undervisa på lågstadiet. Bifoga legitimation i din ansökan. 

Som person är du lyhörd och flexibel. Du ser barn och elevers unika behov utifrån olika perspektiv och har förmågan att hitta de lösningar och verktyg som passar bäst i varje enskilt fall. 

Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med såväl vårdnadshavare och elever som kollegor. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Jan Östre
    Rektor
    0737-658780

Dela detta jobb

Lärare årskurs F-3

Region Gotland