skoljobb.se

Lärare bild/media

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2019-05-12

Ansök nu

Lärare bild/media

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

På Wisbygymnasiet ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. Skolans lärare ska 
• vara lyhörda för varje elevs förutsättningar och behov. 
• fånga och stimulera elevernas intresse, nyfikenhet och lärande. 
• ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. 
Wisbygymnasiet har ca 1500 elever och ungefär 185 anställda, varav ca 170 är lärare. Vi erbjuder 16 nationella program, fem introduktionsprogram och ett riksrekryterande program. 
Wisbygymnasiets mål är att vara en attraktiv arbetsplats där eleverna ges förutsättningar att utvecklas till kreativa, välmående och välrustade individer. 
På Wisbygymnasiet samarbetar vi och tar gemensamt ansvar så att våra elever når examensmålen. Vi sätter laget framför jaget, ser möjligheter till utveckling och talar gott om varandra. Undervisningen skapar vi tillsammans, den präglas av delaktighet och variation samt inspirerar till att vilja lära mer. 
Skolan erbjuder en spännande, modern och anpassad miljö. 
Våra lärare arbetar i ämnesarbetslag och Wisbygymnasiets vision är: 
• Vi är i framkant när det gäller att möta dagens och morgondagens behov i samhället 
• Vi har bra hälsa och mår bra i vår skolmiljö 
• Vi är platsen för både bildning och utbildning

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning inom både ämnet bild och i medieproduktion. 
I ditt uppdrag ingår att du aktivt bidrar till skolans utveckling. 
Du kommer att ingå i programarbetslag och ämnesgrupper.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad bild- och medialärare som är väl förtrogen med att arbeta med digitala miljöer och verktyg. Inom medieundervisningen vill du arbeta produktionsinriktat dvs vägleda elever från idé, via manusskrivande till att iscensätta och genomföra riktiga produktioner. Även inom ämnet bild önskas förtrogenhet med digitala miljöer och verktyg. 

Som person ska du vara glad, positiv och tydlig ledare med ett stort intresse för att möta elever med olika kunskaps- och motivationsnivå. 
Du ser elevernas unika förmågor och drivkrafter och använder din kunskap och kreativitet till att utveckla såväl elever som verksamhet. 

Du har även ett positivt förhållningssätt i mötet med kollegor, ser styrkan i att samarbeta och visar ett stort engagemang för ditt arbete. 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

 • Karin Lekander
  Bitr rektor
  0498-26 95 44

  Fackliga representanter 
 • Håkan Myhrbäck
  Lärarförbundet
  0708-249632
 • Petter Stiernstedt
  Lärarnas Riksförbund
  0704477559

Dela detta jobb

Lärare bild/media

Region Gotland