skoljobb.se

Välkommen till oss på Råslättsskolan! 
Välkommen till Råslättsskolan! Att arbeta hos oss ger dig många möjligheter till ett inspirerande och utvecklande arbetssätt. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll både enskilt och tillsammans med arbetslaget. På skolan finns en stor erfarenhet av att arbeta med elever från olika kulturer, som medarbetare är du en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. För att alla elever ska utvecklas mot sina mål, känna trygghet och studiero arbetar vi målmedvetet mot mobbing och kränkande behandling. Skolledning och elevhälsa visar på riktningen genom förebyggande och främjande elevhälsoarbete.

Vårt skolområde består av Råslättsskolan som är en nybyggd F-6 skola med 490 elever och Grästorpsskolan som är en F-3 skola med 90 elever. Råslättsskolan är en mångkulturell skola med många språk och här är fritidshem integrerade i skolan. Skolan har även en förberedelseklass för nyanlända elever åk 3-6. I vårt närområde finns tillgång till skridskobana, badhus, skog, idrottsplats, aktivitetsarena och fotbollsplan med konstgräs.

Arbetsuppgifter 
Vi söker en lärare till undervisning och mentorskap i skolår 1 samt en lärare till undervisning och mentorskap i skolår 3. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i elevgruppen. Tillsammans med övriga pedagoger bidrar du till ett utvecklande och positivt arbetsklimat. 

Kompetenskrav 
Du har lärarlegitimation att undervisa i skolår F-3, alternativt skolår 1-6. Grundläggande IT-kompetens är ett krav. Vi ser gärna att du har utbildning i sva. Vi söker dig som är en positiv person, som ser möjligheter och bidrar till utveckling i arbetslaget och i skolan som helhet.

Du är trygg i din lärarroll, en tydlig ledare och en god förebild. I ditt arbete sätter du elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du har ett inkluderande förhållningsätt, är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har även en god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad i varje möte med elev, vårdnadshavare och kollegor.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt 
Under läsåret arbetar vi tillsammans med Skolverket i satsningen ”Samverkan för bästa skola”, en kompetensutveckling genom kollegialt lärande utifrån nulägesanalys och åtgärdsplaner. Skolsamverkan med fritidshem sker i alla årskurser.

Vi erbjuder en introduktion och mentor för nyanställda.

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.

Upplysningar 
Mats Östholm, rektor tfn 036-10 23 85
Ann-Christin Bomberg bitr rektor tfn 036-10 71 10
Åsa Sjöstrand, Lärarförbundet tfn 036-10 64 59
Lärarnas Riksförbund tfn 036-10 57 15

Lärare F-3/1-3 (två tjänster)

Ansök nu

Dela detta jobb