skoljobb.se

Lärare F-3

Företag Orsa kommun
Regioner
Utgår

2023-06-30

Ansök nu

Lärare F-3

Välkommen till Orsa kommun, en liten pärla i Siljansbygdens norra del. Här finns vildmark runt knuten och kulturen i centrum. I Orsa gör vi saker tillsammans på ett enkelt sätt med nära samverkan och korta beslutsvägar. I Orsa skapar vi med människor, inte för, här finns livskvalitet och vi gör saker möjliga. I Orsa finns gemenskap, mod och skaparkraft.

Verksamhetsområdet Lärande har uppdrag att vara service-, samordnings- och ledningsstöd inom förskola, fritidshem, grundskola, integrerad särskola, elevvårdsteam och musikskola.

Våra grundskolor präglas av trygghet och trivsel. Eleverna ska stimuleras till kreativitet, möjlighet till rörelse, fantasi, nyfikenhet samt lust att lära och begåvning uppmuntras och utmanas.

Arbetssätt och arbetsformer ska anpassas och utvecklas efter individens och gruppens förutsättningar och behov så att självkänsla och medkänsla kan utvecklas och stärkas.

Vår verksamhetsidé är att skapa ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas!

Bergetskolan söker dig inför läsåret 23/24 som vill jobba i en kommun som satsar på barnen. På skolan arbetar vi med tvålärarskap, vilket skapar trygghet för eleverna. Skolan ligger i friluftsområdet Berget i Orsa med det mesta inom räckhåll, såsom ishall, motionsspår, discgolfbana och fotbollsplaner.

Vi har en utomhusmiljö som inbjuder till rörelse och kreativitet eftersom vi har skogen på skolgården. Vi samverkar med SISU-rörelsesatsning och har rastaktiviteter.

Vi har gjort medvetna utvecklingssatsningar och vår strategi är att ha få men uthålliga satsningar. Under det närmsta året kommer vi att arbeta med följande tre SMARTA mål:

• Andelen elever som klarar kunskapskraven i ämnet matematik ska uppgå till 100%.

• Andelen elever som klarar kunskapskraven i ämnet svenska ska uppgå till 100%.

• Elevernas upplevda trygghet och studiero ska uppgå till 100%.

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas, söker vi två legitimerade grundlärare F-3 som vill vara med i vår satsning för ett gott lärande.

Du är en person som skapar lugn, trygghet och struktur i gruppen och i verksamheten. Du är professionell i ditt bemötande och i din kommunikation. Du har en grundsyn där alla elever kan och vill lyckas. Du är fylld av idéer och vill tillsammans med dina kollegor utveckla skolan och det långsiktiga arbetet i ambitionen att skapa god måluppfyllelse och goda studieresultat. Som en del av vår personal ingår du i ett arbetslag, bestående av både kvinnor och män, som jobbar med kooperativt lärande, utepedagogik och där elevernas lärande ständigt är i fokus. Digitala verktyg är en del av det dagliga arbetet.

I Orsas skolor har all personal ansvar för eleverna under hela skoldagen.

Vår ambition på Bergetskolan är att den ska präglas av trygghet och trivsel. Vi samarbetar mycket för att alla barn ska vara allas barn.

Intervjuer och rekrytering sker löpande under våren.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Anställningsform

     Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning

     Heltid

Tillträde

     Läsårstart 23/24

Löneform

     Ferietjänst

Antal lediga befattningar

     2

Sysselsättningsgrad

     100 %

Ort

     Orsa

Län

     Dalarnas län

Land

     Sverige

Referensnummer

     2023/12

Kontakt

  • Lena Helgesson, 0250-552222

Facklig företrädare

  • Mikael Smids, Lärarnas Riksförbund, 0250-552100(växel)

  • Malin Persson, Lärarförbundet, 0250-552100(växel)

Publicerat

     2023-02-27

Sista ansökningsdag

     2023-06-30

Dela detta jobb

Lärare F-3

Orsa kommun