skoljobb.se

Lärare F-3 till Söraby skola

Företag Växjö kommun
Regioner
Utgår

2021-04-18

Ansök nu

Lärare F-3 till Söraby skola

Om tjänsten
På Söraby skola arbetar en kompetent personalgrupp, ett härligt gäng som tillsammans skapar det bästa för våra elever och tillsammans arbetar ni för att skapa goda lärmiljöer utifrån elevens bästa i fokus. Vi söker dig som vill vara en del i detta gäng och som kan bidra till trygghet och trivsel samt hög måluppfyllelse för våra elever. 

Du kommer att tillhöra arbetslag F-3 där du är delaktig i arbetslagsmöten och skolans utvecklingsarbete. Du planerar och genomför undervisningen självständigt och tillsammans med närmaste kollega med stöd av arbetslaget. Du har regelbunden kontakt med elevernas vårdnadshavare och genomför utvecklingssamtal en gång per termin.

Din profil
Vi söker dig som har examen/lärarlegitimation och är behörig att undervisa i F-3.

Du är en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga och har en medveten tanke kring din roll som pedagog. Du utövar ett tydligt ledarskap och arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Utvecklingsarbete ser du som något positivt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Du tar ansvar för och skapar ett gott arbetsklimat med en lugn, trygg och tillgänglig lärmiljö. Du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar och är skicklig på att anpassa undervisningen och skapa goda relationer med så väl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du har också ett intresse av att arbeta med digitala verktyg i undervisningen. 

Du som söker har:
- ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
- förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
- en positiv inställning och kan bidra till utveckling av verksamheten.
- ett professionellt förhållningssätt.
- ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
- en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.
-ett intresse av att arbeta med digitala verktyg.
-förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Även du som studerar till lärare eller som har erfarenhet av att arbeta som lärare kan bli aktuell för anställning.

Dela detta jobb

Lärare F-3 till Söraby skola

Växjö kommun