skoljobb.se

Välkommen till oss på Barnarpsskolan! 
Barnarpsskolan är en trygg och gemytlig skolenhet bara drygt tio minuters bilresa söder om Jönköping. Det finns en busshållplats i direkt anslutning till Barnarpsskolan. Nya områden bebyggs, samhället växer och därmed även elevunderlaget. Läsåret 2018/2019 beräknas Barnarpsskolan omfatta fler än 370 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6.

Här finns en hjärtlig och välkomnande atmosfär! Vi befinner oss i ett spännande läge då vi nu ska rekrytera nya kollegor till vår personalgrupp. Här kommer du att få möjlighet att utveckla en tillgänglig undervisning för våra elever. Inom Barnarps skolområde har vi självklart som gemensam målsättning att skapa de bästa förutsättningar för den individuella elevens lärande och vara en tillgänglig skola för alla.

Har du rätt moderna tänk för att bidra till Barnarpsskolan 2018?

Arbetsuppgifter 
Vi söker en person som är flexibel och kan ha olika arbetsuppgifter under skoldagen och på fritidshemmet. Arbetsuppgifterna kan innefatta att hjälpa en eller flera elever som har behov av stöd i undervisningen under lektionstid men även i andra sammanhang, att utgöra stöd i undervisningen i mindre undervisningsgrupp eller i helklass och/eller att stödja och träna en enskild elev i vardagssituationer.

Vi söker dig som kan entusiasmera och motivera men samtidigt utgöra trygghet och inta en tydlig vuxenroll. Du kan arbeta självständigt men du har även lätt för att samarbeta i arbetslag där olika yrkeskompetenser ingår. Tjänsten innebär arbete i olika miljöer, inte minst utomhus. Arbetstiden kan variera mellan kl. 6:00 till kl. 18:00 för att tillgodose elevens hela skoldag. För elever med särskilda behov är kontinuitet av största vikt och det är viktigt att det sker så få förändringar som möjligt i vardagen. Tjänsten ställer stort krav på stabilitet och uthållighet.

Vem är du? 
Du är utbildad lärare. Tjänsten kräver att allt arbete utgår från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Du ska därmed vara insatt i och arbeta utifrån den svenska skolans värdegrund och uppdrag och arbeta mot övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

Vi ser gärna att du har kunskaper om och erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. Tjänsten ställer krav på lyhördhet inför elevens behov och egna önskemål. Du ska ha förmåga att skapa goda relationer, att vara ansvarsfull och ha tålamod. Du ska ha förmåga att arbeta efter uppsatta riktlinjer såsom extra anpassningar och åtgärdsprogram. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Upplysningar 
Eva Engström, rektor, 036-103908
Christian Syversen, bitr. rektor, 036-103911
Anneli Liliekvist, Lärarförbundet, 036-103862, 072-5709067
Therése Bäck, Lärarförbundet 036-103907

Dela detta jobb