skoljobb.se

Lärare för fritidshemmet

Regioner
Utgår

2023-09-25

Ansök nu

Lärare för fritidshemmet

På Hölöskolan söker vi en lärare till fritidshemmet. Tillsammans med 6 andra medarbetare arbetar du med elever mellan 6–12 år. Uppdraget i verksamheten är att skapa en meningsfull fritid som utmanar och stimulerar våra elever. En viktig del är att kunna förstå och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av verksamheten. Ditt uppdrag inkluderar även en samverkan med pedagogerna i den obligatoriska skolverksamheten då du under skoltid, till en del, agerar som pedagogiskt stöd i klassrummet eller som vikarie.

Dina arbetsuppgifter
Utifrån fritidshemmets styrdokument planerar och genomför du stimulerade och motiverande aktiviteter som bidrar till lärande. Du ansvarar för att tillsammans med dina kollegor skapa en trygg och trivsam miljö där barnen på ett lekfullt sätt utvecklas och växer som individer. Genom att du är lyhörd och möter eleverna utifrån deras förutsättningar planerar du kort, samt långsiktiga, mål för verksamheten.

Vem är du?
Du har ett gott ledarskap som förmedlar en tydlig struktur, trygghet, förväntningar. Du skapar positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, ledaregenskaper och personlig mognad. Ett inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses är också viktigt i vår rekrytering. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt mot alla elever, föräldrar och kollegor.

Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.

Personliga egenskaper:
- Du kan inspirera, motivera och leda.
- Du är positiv och lösningsfokuserad
- Du vill utvecklas, har ett inre driv och en nyfikenhet.

Krav:
- Du är lärare mot fritidshem.
- Du har behörighet att undervisa.

Meriterande:
- Du har erfarenhet av att arbeta på fritids.
- Du har erfarenhet av att leda grupper av olika slag.
- Du har kunskaper inom psykologi och/eller NPF.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder dig

Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:
https://www.sodertalje.se/formaner

På Hölöskolan bedriver vi ett systematisk kvalitetsarbete med fokus på tillgänglig lärmiljö, närvaro samt verksamhetsnära elevhälsa. I syfte att utveckla undervisningen, och därmed lärande, på skolan bedriver våra förstelärare ett kollegialt arbete inom området. Tid ges därför till både inläsning av aktuell forskning såväl som reflektion och analys av den egna undervisningen då vi anser att detta är av stor vikt. 
Hölöskolan är en kommunal skola som ligger vackert med naturen runt knuten i ett mycket lugnt och lantligt område i Södertälje kommun. Vi är en tvåparallelig F - 9 skola och här arbetar cirka 55 personer med våra 420 elever. Det finns ett kommunalt bibliotek i skolan som precis renoverats och är fantastiskt. Biblioteket är öppet för eleverna på förmiddagarna och allmänheten på eftermiddagarna. Vi har även en bibliotekspedagog som under detta läsår bland annat skapat fantastiska poddar med våra elever. I anslutning till skolan finns även idrottsanläggningar, fotbollsplaner, utegym och motionsspår. Vi har ett tillagningskök som lagar god och näringsrik mat varje dag. Cirka 80% av maten är närodlad eller ekologisk. På Hölöskolan arbetar vi för att alla elver, oavsett bakgrund eller förutsättningar, ska nå målen i alla ämnen genom en tillgänglig lärmiljö som är präglad av ett salutogent förhållningssätt där tydligheten i det gemensamma arbetet skaper trygghet som i sin tur skapar trivsel.

Tjänsten vi söker är en tjänst på 100%.

Välkommen till oss!

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Bakgrundskontroller görs regelbundet på samtliga våra anställda.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Lärare för fritidshemmet

Södertälje kommun - Utbildningskontoret