skoljobb.se

Lärare i bild och slöjdämnen, Grebbestad skola - Barn och utbildningsförvaltningen

Företag Tanums kommun
Regioner
Utgår

2019-01-31

Ansök nu

Lärare i bild och slöjdämnen, Grebbestad skola - Barn och utbildningsförvaltningen

Slöjd och bildlärare årskurs 3 - 6 till Grebbestadskolan

Grebbestad är ett växande kustsamhälle som erbjuder saltstänkta granitklippor och ett brusande hav. Här finns också en arbetsplats med fantastiska elever och engagerade kollegor. Vi söker nu en ny lärarkollega.

Grebbestadskolan är en F- 6 skola med ca 170 elever. Skolans förhållningsätt utgörs av en aktiv formativ lärprocess där elevernas inneboende kraft utvecklas. Vi strävar efter att skapa en pedagogisk tillgänglighet för alla och anpassar ständigt den didaktiska, rumsliga, och sociala miljön för att hitta vägen till ett väl fungerande lärande. I våra lärprocesser är eleven i centrum där lärarnas undervisning, förhållningsätt och medvetenhet motiverar eleverna till ett aktivt ansvarstagande för sitt eget lärande.

Tjänsten förutsätter att du har ett engagerat pedagogiskt ledarskap. Du vågar och vill möta skolans framtida utmaningar tillsammans med dina medarbetare, skolledningen och skolans elever. Du kommer att ha ämnesansvaret för elever i årskurs 3-6 inom båda slöjdämnena samt bild. På skolan finns en utformad verkstad där du kommer att kunna undervisa i dina ämnen. Du blir en viktig kugge i vår skolas arbetslag.  Uppdraget kräver organisations och samarbetsförmåga, stort egenansvar, flexibilitet och att du kan arbeta och utvecklas i team. Det kräver också en stor portion kreativitet och initiativrikedom inom ramen för läroplanens mål. Du har erfarenhet och kunskap om grundskolans organisation och styrdokument. Du har en pedagogisk grundskollärarexamen med legitimation i båda slöjdinriktningarna samt bild. Har du fler ämnen är det en bonus. I Tanums skolor har alla elever Ipad som lärverktyg.  Det är också en merit om du har god digital kompetens då vi hanterar information, dokumentation och digitalt lärande är en naturlig del i verksamheten.  Tanums skolor har Unikum som plattform för planeringar och omdömen samt information till elever och föräldrar. Vi använder även Google Suite i dagliga arbetet med elever och med kollegor.

Omfattning och varaktighet
Tillsvidare. Ferietjänst.  Start från januari 2019. Omfattning. 80 – 100 %

Kvalifikationer
Leg grundskollärare inom båda slöjdämnena samt bild.

Upplysningar
Rektor Grebbestadskolan Ulrika Hjärling 0525-184 75, e-post: ulrika.hjarling@tanum.se 
Fackliga representanter nås via kundcenter, 0525-180 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken senast 31 januari 2019.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ange inga referenser i din ansökan. Vi frågar efter referenser senare i processen.

Arbetsgivaren Tanums kommun
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare

Kontaktinfo:Ulrika Hjärling
Rektor
(+46) 0525 - 18475

Dela detta jobb

Lärare i bild och slöjdämnen, Grebbestad skola - Barn och utbildningsförvaltningen

Tanums kommun