skoljobb.se

Lärare i engelska åk 4-6 (60%)

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-06-28

Ansök nu

Lärare i engelska åk 4-6 (60%)

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

 

På Kista grundskola ska varje elev lyckas nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

 

Arbetsplatsbeskrivning
Kista grundskola är en F-9-skola med ca 750 elever fördelade på tre stadier, F-3, 4-6 och 7-9. Inom skolans organisation ryms även den anpassade grundskolan åk 5-9. 

Skolan ligger i framkant vad det gäller IKT och alla elever har tillgång till egen IPad. Skolan har ett elevhälsoteam uppdelat i två delar med fyra specialpedagoger, två kuratorer, två deltidsarbetande skolpsykologer, två skolsköterskor, en SYV och skolledning.

Kista grundskola arbetar aktivt för att alla skolans elever ska nå målen.                
 
Läs mer på Kista grundskola
 

Arbetsbeskrivning
Kista grundskola söker en erfaren och behörig lärare i engelska åk 4-6.

Anställningen är en tillsvidaretjänst. Uppdraget innebär undervisning i åk 4-6. Du kommer att ha huvudansvaret för engelskundervisningen. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleven. Undervisningen behöver vara språkstärkande och innehålla både praktiska och teoretiska delar för att skapa förståelse hos eleverna. Du kommer att tillhöra arbetslag 4-6. 
 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare i engelska åk 4-6. 

Du har lätt för att skapa relationer och ser samarbetet med elever, kollegor och vårdnadshavare som en självklar framgångsfaktor i ditt arbete. Du är trygg i ditt ledarskap och använder dig av stödstrukturer som gynnar elevernas kunskapsinhämtning. Du använder digitala hjälpmedel som en naturlig del i din undervisning. Du är väl insatt i läroplanen och skolans uppdrag och planerar din undervisning utifrån Lgr22. 

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Vi rekryterar löpande till denna tjänst, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Lärare i engelska åk 4-6 (60%)

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen