skoljobb.se

Lärare i engelska åk 7-9 sökes till Trollbodaskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-06-17

Ansök nu

Lärare i engelska åk 7-9 sökes till Trollbodaskolan

Arbetsplatsbeskrivning
Trollbodaskolan är en F-9 skola med ca 710 elever, belägen i natursköna Hässelby norra villastad i nordvästra Stockholm. Skolan är byggd år 2000 och har ljusa lokaler som bygger på att varje arbetslag har sina egna lokaler med klassrum, arbetsrum och i förekommande fall fritidshem.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är behörig lärare i engelska till vårt högstadium.

Genom ditt engagemang får du eleverna att känna delaktighet i det egna lärandet och du har fokus på måluppfyllelse. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår samplanering i ämneslag och tätt samarbete med dina närmaste kollegor i arbetslaget. Du tillhör ett arbetslag som samverkar kring eleverna på enheten. I tjänsten ingår ett delat mentorskap för en klass. På Trollbodaskolans högstadium har eleverna egna iPads eller datorer, och personal och elever arbetar aktivt med Office365.

Kvalifikationer
Du är, eller blir snart legitimerad lärare i engelska för årskurs 7-9.

Det är viktigt att du:

  • ser relationsskapandet till skolans elever som viktigt och givande

  • har fungerande strategier för ledarskapet i klassrummet, så att du kan möta både elever i behov av stöd och elever i behov av extra utmaningar på ett adekvat sätt

  • gör eleven delaktig i planeringen

  • tar till dig resultatet av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och omsätter det i din undervisning

  • tar ansvar för din egen kompetensutveckling för att utvecklas i ditt arbete

Erfarenhet av arbete utifrån lågaffektivt bemötande är meriterande liksom att du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas.

Som person motiveras du av nära samarbete och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt så att alla elever tillgodoses. Ett språkutvecklande arbetssätt och erfarenhet av arbete med bildstöd och tillgänglig lärmiljö är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.

Övrigt
Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.
I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.

  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.

  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.

  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Dela detta jobb

Lärare i engelska åk 7-9 sökes till Trollbodaskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen