skoljobb.se

Lärare i förberedelsegrupp på Östbergaskolan

Ansök nu

Lärare i förberedelsegrupp på Östbergaskolan

 

 

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara med att fortsätta den positiva utvecklingen av Östbergaskolan? I så fall ska söka till oss! Östbergaskolan är en F-6-skola med ca 210 elever. Skolan växer och ska vara ett självklart val för elever i området och vi söker dig som vill vara med på denna resa. Vi drivs av höga förväntningar på elever, personal och vårdnadshavare, vilket är en framgångsfaktor för goda resultat. Skolan befinner sig i ett starkt utvecklingsskede där mycket händer såväl pedagogiskt som rörelse, aktiva raster, lokaler, inventarier och utemiljö. Vårt arbete har flera gånger blivit uppmärksammat och prisbelönat i olika sammanhang. Fysisk rörelse och hälsa genomsyrar vår verksamhet som går hand i hand med vårt nyrenoverade kök där vi tillagar högkvalitativ mat från grunden. Vi arbetar också aktivt med iPads och andra IT-verktyg som en naturlig del i undervisningen.

 Skolan är lugnt och trivsamt belägen på Östbergahöjden, strax söder om Årsta, med fräscha och ändamålsenliga lokaler och nära till natur och parkområden. På Östbergaskolan får alla barn sin rätt till en bra utbildning tillgodosedd oavsett bakgrund. Välkommen till en liten skola med stora möjligheter!

Läs mer på www.ostbergaskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Är du en kreativ, flexibel och engagerad lärare som arbetar för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling? Vill du fortsätta utveckla den framgångsrika undervisningen i vår förberedelsegrupp tillsammans med vår kompetenta lärare? Om ja, då är du rätt person för vår skola. Vi söker dig brinner för att arbeta med nyanlända elever i åk F-6. Du kommer vara medmentor för elever som har hela eller delar av sin undervisning i förberedelsegrupp. Kontinuerlig kontakt med mentorer i hemklass, vårdnadshavare, kartläggning, uppföljningsmöten, utformande av studieplaner samt inskrivningssamtal är viktiga delar i arbetet. Målet är att eleverna ska få en god språklig grund att stå på för att slutligen helt och hållet delta i ordinarie undervisning. Vi arbetar utifrån vår väl utarbetade handlingsplan för organisation, mottagande och integrering av nyanlända.

Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk. Meriterande är kännedom om tidig läs- och skrivinlärning. Du har erfarenhet av arbete i förberedelsegrupp och/eller arbete med andraspråksinlärning. Vår skola arbetar aktivt med språkutvecklande arbetssätt, vilket är en förutsättning att även du har erfarenhet av. Du uttrycker dig obehindrat i det svenska språket i både tal och skrift.

Till hösten kommer viss del av tjänsten innebära undervisning i idrott åk 1. Du bör därför vara behörig eller ha erfarenhet av undervisning i idrott och hälsa.

Då vi är en liten skola är samarbete med kollegor en nyckelfaktor och ett naturligt inslag. Skolan och Stockholms Stad är i ett expansivt skede vad gäller digitalisering och vi vill att du med dina kunskaper inom IKT är med i denna spännande utveckling.

Skolans samtliga pedagoger är väl införstådda i vikten av att ha ett F-6 perspektiv, vilket vi även förväntar oss av dig. Ytterligare en del i röda tråden är vår gemensamma struktur i och utanför klassrummet.
 
 
Kvalifikationer

På vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. Därför vill vi att du:

  • Är legitimerad grundskollärare i åk F-6 med behörighet i svenska och svenska som andraspråk.
  • Är tydlig, organiserad och resultatinriktad.
  • Har höga förväntningar på eleverna och på deras förmåga att utvecklas.
  • Är utvecklingsbenägen och vill växa i din profession.
  • Stimulerar elevernas nyfikenhet och lust till lärande.
  • Är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. Trivs med ett ämnesövergripande samarbete.

Stockholms Stad bedriver ett aktivt IT-arbete och vi vill därför att du är väl förtrogen i arbetet med digitala hjälpmedel, samt väl insatt i de nya förändringarna i läroplanen. 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dela detta jobb

Lärare i förberedelsegrupp på Östbergaskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen