skoljobb.se

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Terra Novaskolan, i södra Visby, är en F6 skola med cirka 200 elever. På skolan finns ett fritidshem med tre avdelningar. Vi har tillgång till en stor skolgård, fotbollsplaner och en skolskog. Skolan har eget tillagningskök och egen idrottshall. De äldre eleverna har slöjd på Gråboskolan. På Terra Novaskolan arbetar ett glatt gäng med behöriga lärare, fritidspedagoger och assistenter.

Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Arbetet består i att planera, leda och utveckla arbetet i förskoleklass. Du kommer att genomföra utvecklingssamtal och screeningar samt övriga förekommande arbetsuppgifter. Viss tjänstgöring på morgonfritids är aktuell. Förskoleklassen har två pedagoger och en resurs i dagsläget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad förskollärare eller lärare med behörighet för förskoleklass.
Du har god förmåga att skapa relationer med barn, föräldrar och kollegor. Du har vana av att planera verksamheten både på grupp- och individnivå. Du har förmåga att fånga barnens intresseområden och använda dem i din vidare planering av arbete. Du har intresse av att utveckla förskoleklassens arbete mot läroplanens mål.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Lärare i förskoleklass

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2020-09-27

Ansök nu

Dela detta jobb