skoljobb.se

Lärare i franska/engelska sökes till Rydebäcksskolan

Regioner
Utgår

2019-04-26

Ansök nu

Lärare i franska/engelska sökes till Rydebäcksskolan

Du vill något. Det vill vi med! Hos oss går vi från vilja till handling så här har du alla förutsättningar att påverka och få saker gjorda. Vi lyssnar, hjälps åt och jobbar för att dra åt samma håll. Här finns möjligheterna för dig som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.
Rydebäcksskolan är en F-9 skola som ligger ca en mil söder om Helsingborg. Området expanderar kontinuerligt och just nu har skolan drygt 980 elever. För några månader sedan invigde vi ett nytt skolhus. Våra ledord Tillsammans - Ambition - Kunskap – Lyckas andas och ger mening i verksamheten. Vi har ett förhållningssätt som utgår från att goda relationer skapar tillit och trygghet för alla. Lärande och utveckling sker tillsammans. Vi utgår från att alla människor vill och kan lyckas och menar att kunskap är de förmågor som krävs för att kunna hantera situationer och lösa uppgifter. För oss innebär ambition framåtanda, motivation och vilja att nå drömmar och mål. Våra elever har höga förväntningar både på sig själva och sina lärare. Eleverna på skolan vill ha utmaningar och studiero.
Tillsammans skapar vi goda lärmiljöer och uppfyller drömmar och mål, vill du bli en del av en stimulerande arbetsmiljö - välkommen till oss!

ARBETSUPPGIFTER
Som lärare kommer du att undervisa våra härliga år 6-9 elever i franska i kombination med engelska för eleverna på 7-9. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans andra språklärare samt arbeta tätt tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget.

För oss är det viktigt att all personal hela tiden strävar framåt, därför lägger vi mycket resurser på kompetensutveckling. Just nu har vi ett starkt fokus på våra lärmiljöer. Du leder givetvis undervisningen med ett stort engagemang och glädje vilket smittar av sig till eleverna.

Du förväntas planera och utvärdera din undervisning kontinuerligt. Du är givetvis även ansvarig för den pedagogiska dokumentationen kring elevgrupperna. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever på skolan, vilket innebär ett nära samarbete med såväl elever som vårdnadshavare.

Som stöd i elevhälsoarbetet finns både speciallärare, specialpedagoger, kurator, psykolog och hälsopedagog knuten till våra arbetslag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarlegitimation i franska och engelska. Har du även behörighet att undervisa i ett annat ämne ses det som starkt meriterande.

Du är legitimerad lärare i franska och engelska.

Du är behörig i de för tjänsten relevanta ämnena och årskurserna.

Du bör ha erfarenhet av pedagogiskt arbete, inklusive pedagogisk dokumentation.

För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Din kunskap främjar kreativa och inkluderande lärmiljöer.

Du följer aktivt med i forskning och utveckling.

Erfarenhet av att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad som görs, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen skapar och delar du med dig av kunskap om vad som leder till högre måluppfyllelse.

2.1 Arbeta med människor, Visar intresse och förståelse för andra; Passar in i gruppen och skapar laganda; Uppmärksammar och belönar andras bidrag; Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt; Stödjer och bryr sig om andra; Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag; Utvecklar självinsikt och kommunicerar den öppet.

2.2 Stå fast vid principer och värderingar, Upprätthåller etik och värderingar; Visar integritet; Främjar och försvarar lika möjligheter, bygger mångkulturella team; Uppmuntrar organisatoriskt och individuellt ansvar gentemot samhället och miljön.

3.1 Skapa relationer och nätverk, Skapar goda relationer till kunder och personal; Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen; Kommer bra överens med personer på alla nivåer; Hanterar konflikter; Använder humor för att förstärka relationerna med andra.

3.3 Presentera och kommunicera information, Talar tydligt och flytande; Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument på ett klart sätt; Håller presentationer och talar offentligt med skicklighet och självförtroende; Ger snabb respons på målgruppens behov och på deras reaktioner och feedback; Utstrålar trovärdighet.

6.2 Leverera resultat och uppfylla kundförväntning, Fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse; Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet; Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet; Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt; Uppnår genomgående projektmål.

7.1 Anpassa och reagera på förändring, Anpassar sig till ändrade förhållanden; Accepterar nya idéer och initiativ till förändringar; Anpassar personlig stil till olika människor och situationer; Visar respekt och känslighet för kulturella och religiösa olikheter; Hanterar osäkerhet, och använder på ett positivt sätt de möjligheter den ger.

ÖVRIGT
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.

Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocess i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-693 693.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

#LI-SFF

Dela detta jobb

Lärare i franska/engelska sökes till Rydebäcksskolan

Helsingborgs Stad