skoljobb.se

Lärare i fritidshem

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2018-10-21

Ansök nu

Lärare i fritidshem

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Terra Novaskolan är en F-6 skola med ca 200 elever. Vi tillhör Södervärnslinjens upptagningsområde. Terra Novaskolan har ett fritidshem med tre avdelningar. Avdelningarna har stort samarbetet och förutom lek, spel, utevistelse ordnas speciella aktiviteter som eleverna fått vara med och bestämma genom fritidsrådet. 
Skolan har tillgång till stor skolgård, fotbollsplaner och skolskog. Här arbetar engagerade pedagoger. Välkommen att bli en av oss!

Arbetsuppgifter

Du planerar, genomför och utvärderar den dagliga verksamheten i fritidshemmet tillsammans med dina kollegor. Du är också resursperson i skolan. 
Fritidshemmet arbetar strukturerat med systematiskt kvalitetsarbete. Det finns tydliga inarbetade rutiner som tillåter eleverna att göra aktiviteter på alla tre avdelningarna under fritidstiden. Skolan prioriterar kunskaper, trygghet och respekt för att utveckla eleverna till ansvartagande och kunniga samhällsmedborgare. Vi arbetar med hållbar utveckling och vill på sikt bli en miljöcertifierad skola utifrån de globala målen.

Kvalifikationer

VI söker dig som är utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog. 
Du är bra på att samarbeta med andra och du eftersträvar att skapa goda relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. 
Du kan praktisera ett lågaffektivt bemötande för de elever som behöver det. 
Du har intresse av att utveckla verksamheten du arbetar i.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Kontakt

  • Carina Lindby
    Rektor
    0498269077

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem

Region Gotland