skoljobb.se

Lärare i fritidshem

Regioner
Utgår

2019-08-12

Ansök nu

Lärare i fritidshem

Sollentunas vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra förskolor och skolor ska barnen/eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Runbacka skolor är en F-9-skola med en kommungemensam resursverksamhet belägen i Viby, Sollentuna. På skolan går det sammanlagt 560 elever. Skolan har de senaste åren utvecklat det pedagogiska arbetet med digital teknik och tar idag kontinuerligt emot studiebesök från olika kommuner i Sverige samt från andra länder, som vill titta på skolans undervisning. Vi har höga förväntningar på våra elever som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling. Förutom digital kompetens, lägger vi stor vikt vid idrott- och friluftsliv samt språklig utveckling och moderna språk. Skolan är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande mobbningsarbete i alla skolans verksamheter från förskoleklass till åk 9. På skolan har vi ett stort elevhälsoteam som inkluderar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog, hela ledningsgruppen samt ett samarbete med Sollentuna kommuns Skol- och familjeteam. Elevhälsoteamet arbetar strukturerat och systematiskt med fokus på att fånga upp elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och för att tillgängliggöra undervisningen. Genom att arbeta förebyggande lyckas vi bra med att ge alla elever möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. 

Vi söker nu legitimerad lärare i fritidshem. Du ska ha en pedagogisk högskoleutbildning och gärna erfarenhet. Vi söker dig som är väl insatt i fritidshemmets läroplan och kunskapsmål samt kan omsätta det i praktiken. Tjänsten innehåller ett utvecklingsuppdrag med fokus på rastverksamhet och skolgårdsutveckling.

Fritidsverksamhet är viktig för att våra elever ska ha en trygg och utvecklande miljö under hela dagen. Därför är det viktigt att du som fritidslärare är professionell och stolt över ditt yrke. Du ska vara kreativ och ha lätt för att se möjligheter utifrån barnets perspektiv och våra mål. Du drivs av att utveckla verksamheten. Vi vill också att du ska ha lätt för att samarbeta.

Vi vill att du har förmåga att skapa god kontakt med kollegor, elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet, då bemötande och samarbetsförmåga är viktiga aspekter i verksamheten. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi vill att du som söker kan inspirera, motivera och skapa förståelse. Du tar aktivt både egna initiativ och tillsammans med andra, för att effektivt nå gemensamma mål.

Du kommer arbeta i ett arbetslag med drivna, motiverade och glada kollegor. Det är viktigt att du har ett öppet förhållningssätt och är lösningsfokuserad. På fritidshemmet arbetar vi i stationer med fokus på IKT, rörelse, friluftsliv och skapande. I arbetet ingår också samverkan med mentorer i klass för att bidra till elevernas måluppfyllelse. Du behöver vara en digitalt kompetent person gärna med ett intresse för programmering och makerkultur. 

Tjänsten är en heltids tillsvidaretjänst med tillträde efter överenskommelse eller senast i augusti. 

Rekrytering påbörjas omgående.

Vi undanber oss samtal från rekryteringsfirmor.

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem

Sollentuna kommun