skoljobb.se

Lärare i fritidshem

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Arbetsuppgifter

Tycker du det skulle vara roligt att vara med och utveckla nya Lyckåker? Vi arbetar med att utveckla våra arbetslag. Vi vill skapa en helhet över dagen för barn och personal. Utveckla vårt arbetssätt och pedagogik. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop, och är beroende av varandra. Vi vill utveckla och stärka fritidshemmet.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker är en ansvarstagande person som tycker om att utvecklas och arbeta i arbetslag. Du är social och har lätt för att samarbeta.
Du har fritidspedagogutbildning

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem

Region Gotland