skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/ fritidspedagoger: Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer. • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande. 

Akalla Grundskola är en kommunal F-9 skola med ca 500 elever och 100 medarbetare. Grundskolan är två parallellig och arbetar i stor utsträckning med ett trelärarsystem i år F-3. Det innebär att det är tre lärare som ansvarar för två klasser. Skolan är belägen i nära anslutning till kommunikationer. I skolans närhet finns stora grönområden och även Akalla by (historisk plats) som nyttjas både på skoltid och på fritidstid. Akalla grundskola är en mångkulturell skola vilket gör det till en spännande arbetsplats. Skolan satsar även på IKT i undervisningen och har 1:1 gällande iPads från år 5 och upp till år 9. Övriga klasser har också tillgång till bra teknik. Läs mer på http://akallagrundskola. stockholm.se/ Här hittar du oss http://akallagrundskola.stockholm.se/kontakta-oss

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill vara med och driva och utveckla det pedagogiska arbetet på skolan. För tjänsten krävs att du är kommunikativ och har ett engagemang i utvecklingsfrågor. Du har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Vi vill att du ser både fritidspedagogens roll i skolan och på fritidshemmet som viktiga för elevens utveckling. Fritidspedagoger och lärare arbetar tillsammans runt en årskursgrupps elever och ansvarar på så vis tillsammans för eleverna. Fritidspedagoger har även avsatt tid i eget arbetslag kring specifika fritidsfrågor veckovis.

Kvalifikationer

Du är en utbildad och engagerad fritidspedagog eller grundskolelärare med inriktning mot fritidshem

Du är kunnig i fritidspedagogik och har erfarenhet av att skriva pedagogiska planeringar för fritidsverksamheten. Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du kan omsätta teoretisk kunskap till praktisk verksamhet Du har god IKT-kompetens

Övrigt

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Regioner
Utgår

2019-09-24

Ansök nu

Dela detta jobb