skoljobb.se

Lärare i fritidshem/ fritidspedagog

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Arbetsuppgifter

Du ska arbeta på skolans fritidshem utifrån grundskolans läroplan. Du ska bidra till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Du driver frågor i nära samarbete med fritidshem, lärare och övriga kollegor. Du planerar och genomför fritidsaktiviteter och rastverksamhet.

Kvalifikationer

Vi ser att du som söker är utbildad lärare på fritidshem/fritidspedagog/förskollärare. Du har lärarlegitimation eller examen från din utbildning vilken bifogas i din ansökan. Vi lägger stor vikt vid flexibilitet, en god samarbetsförmåga och intresse för natur och uteverksamhet.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem/ fritidspedagog

Region Gotland