skoljobb.se

Lärare i fritidshem/ fritidspedagog

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2200 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Fårösundsskolan är en nyrenoverad skola med bra förutsättningar att bedriva undervisning utifrån de digitaliseringsmål som finns i styrdokumenten. Skolan har en trygg och kompetent personalgrupp som kollegialt stöttar och hjälper varandra. På skolan finns i dagsläget ca 120 elever från fsk till åk 8. Skolans omgivningar ger mycket bra förutsättningar till att bedriva delar av undervisningen utomhus.

Arbetsuppgifter

Du ska tillsammans med befintlig fritidspedagog och övrig personal på fritids se till att verksamheten bedrivs enligt läroplanens mål. I uppdraget ingår också att planera och leda rastversamhet för elever från förskoleklass till årskurs 6. Utifrån behörighet och behov kommer en del av tjänsten vara att delta i klassundervisningen på lågstadiet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation som lärare i fritidshem eller som fritidspedagog.
Har du annan behörighet och erfarenhet av att jobba på fritids och i skola så är du också välkommen att söka.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem/ fritidspedagog

Region Gotland