skoljobb.se

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-12

Ansök nu

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.

  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.

  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.

  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Hagsätraskolan är en kommunal grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har 670 elever och här jobbar cirka 150 anställda med att sätta eleven i fokus under hela skoldagen. I nära anslutning till skolan finns parklek, skog och idrottsplats som används i fritidshemmens dagliga verksamhet.

Fritidshemmen ingår i skolans professionsutveckling genom egna förmiddagskonferenser på veckobasis och har en heltidsanställd fritidshemsansvarig som ingår i skolans ledningsgrupp. I fritidshemmens arbetslag arbetar också en rast och rörelse-pedagog med fokus på organiserad lek och rörelse på raster och på fritidshemmen.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå ett av våra arbetslag F-3. Utifrån fritidshemmets styrdokument kommer du, tillsammans med kollegor, att ansvara för planering och genomförandet av undervisning i fritidshemmet.

Vi befinner oss i ett härligt läge där nya strukturer, metoder och arbetssätt håller på att utvecklas samtidigt som vi vårdar det som är bra. Tillsammans vill vi ta tillvara och förverkliga goda idéer som bidrar till utveckling och lärande för alla elever hela dagen.

Kvalifikationer

Du är utbildad lärare i fritidshem / fritidspedagog. Du har ett pedagogiskt driv att vidareutveckla verksamheten och du ser på utveckling och nya idéer som positiva utmaningar. Du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra. Du är engagerad, rak och öppen och har en organisatorisk förmåga. Du kan göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter. Du har en god förmåga att skapa bra relationer med elever och vårdnadshavare.

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen