skoljobb.se

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-04-14

Ansök nu

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

I våra skolor och på våra fritidshem ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare i fritidshem/fritidspedagoger:

  • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer.

  • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.

  • Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter.

  • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Arbetsplatsbeskrivning

Sjöängsskolan är en F-9 skola med drygt 800 elever. Skolan är belägen vid Örby Slottspark och ligger bra till avseende kommunikationer. Du går till skolan på ca 10 minuter från Älvsjö station (bussar går också och tar några minuter). Skolan nås även från Gullmarsplan med buss. Det tar ca 5 minuter. Ett signum för skolan är den kompetenta personalgruppen och ett starkt och samarbetsinriktat kollegium. Vi är en skola i ständig utveckling med målet att varje elev hos oss ska utvecklas optimalt.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i ett arbetslag där grundskollärare, förskollärare, lärare i fritidshem/fritidspedagog, barnskötare och eventuella elevassistenter ingår. Tillsammans ansvarar ni för 3 klasser i samma årskurs. Du planerar fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor och tillsammans genomför ni en verksamhet med elevernas lärande i fokus. Vi värdesätter glädje och lustfyllt lärande och att elevernas utveckling stimuleras och utmanas på ett positivt sätt. På skoltid samverkar du med grundskolläraren i en av årskursens klasser. Du följer samma årskurs under alla år på lågstadiet, från förskoleklass till årskurs 3. Fritidshemmet är öppet från kl. 06:30 till 18:00 och som lärare i fritidshem/fritidspedagog schemaläggs du till att ibland ha öppningar och stängningar på fritids.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem. Du är en person som har ett stort driv och engagemang och brinner för att skapa det bästa tänkbara fritidshemmet. Du är en god kommunikatör och kan vara en ambassadör för fritidsverksamheten. Fysisk aktivitet och bra rastverksamhet är något du gärna jobbar med att utveckla. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med fritidshemsutveckling på dina tidigare arbetsplatser.

Välkommen med din ansökan!

Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem/fritidspedagog

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen