skoljobb.se

Lärare i fritidshem/fritidspedagog Ålstensskolan

Ansök nu

Lärare i fritidshem/fritidspedagog Ålstensskolan

 

Arbetsplatsbeskrivning

Ålstensskolan är skola från 1929 där ca 500 elever går i årkurs F-5 och där drygt 80 medarbetare arbetar. Vi arbetar ständigt för att utveckla verksamheten och fokus ligger nu på digitaliseringens möjligheter, det hälsofrämjande elevhälsoarbetet för alla elevers bästa och samverkan skola och fritidshem. Skolan arbetar också med det aktiva systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa förutsättningar för god kvalitet i verksamheten. Vår skola ligger längst upp på Ålstensgatan med fantastiska miljöförutsättningar för verksamheten såsom natur, Mälaren och idrottsanläggningar runt knuten. Skolans stora skolgård ger också möjlighet till daglig aktivitet och rörelse. Vi arbetar med att ge alla barn förutsättningar för daglig rörelse för att öka koncentration och välbefinnande. Skolan har behöriga lärare, behöriga lärare i fritidshem/ fritidspedagoger och utbildade barnskötare.

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder dig en spännande tjänst där du får en viktig roll i att vara med och utveckla fritidsverksamheten på Ålstensskolan. Du kommer att arbeta tillsammans med övriga kollegor i en årskurs där du leder undervisningen med utgång i nationella mål och riktlinjer samt i skolans verksamhetsplan. Ett stort fokus kommer ligga på att utveckla arbetet med elever, samverkan och rastverksamhet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har examen som lärare i fritidshem eller som fritidspedagog och har legitimation för undervisning i fritidshem. Du har erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera arbetet utifrån Läroplan och övriga styrdokument. Du är en drivande person som har förmåga att ta egna initiativ och att driva och genomföra en hel process. Du har god samarbetsförmåga och lätt att få övrig personal med dig i arbetet mot gemensamma mål. Du ska vara lugn, trygg, stabil och med förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har höga förväntningar på eleverna och är en tydlig ledare.

 

Övrigt

Dela detta jobb

Lärare i fritidshem/fritidspedagog Ålstensskolan

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen