skoljobb.se

 

Arbetsplatsbeskrivning

På Skanskvarnsskolan, som ligger naturskönt i Årsta, med utsikt över Årstaviken och en stor välutrustad skolgård går det sammanlagt 485 elever. Skolan är en F- 6 skola. På skolan finns också högstadieelever inom grundsärskolan. Merparten av eleverna F-3 går på fritids och ca 90 elever går på klubben. Vi är sammanlagt ca 90 personal som på olika sätt arbetar med elevernas måluppfyllelse och välmående utifrån ett inkluderande och salutogent förhållningssätt. Skolans vision ligger till grund för all verksamhet och lyder enligt följande: "En skola som håller samman - för elevens bästa varje dag".

Arbetsbeskrivning

Du arbetar som lärare i fritidshem i ett av skolans arbetslag som är årskursvis indelade i F-3. Placering läsåret 19/20 är i åk 2.

- Du planerar, genomför och utvärderar verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer, både självständigt och i arbetslaget.

- Du tillämpar ett varierat arbetssätt, uttrycksform och lärmiljöer.

- Du erbjuder en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenhet.

- Du intar ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande.

Kvalifikationer

Du är utbildad lärare i fritidshem eller utbildad fritidspedagog

Erfarenhet krävs. Det är meriterande om du är intresserad av att utveckla lek och rörelse med eleverna på fritidshemmet. Skolan ligger i anslutning till Årstaskogen och har dessutom en modern, stor och välutrustad skolgård som inbjuder till roliga aktiviteter
 

Övrigt

Lärare i fritidshem/fritidspedagog i åk 2 på Skanskvarnsskolan

Ansök nu

Dela detta jobb