skoljobb.se

logga

Lärare i fritidshem på Vreta kloster skola

Regioner
Utgår

2023-06-04

Ansök nu

Lärare i fritidshem på Vreta kloster skola

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker självständigt och i samarbete med kollegor.

Som lärare i fritidshem ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev.  Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanade undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning. 

Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussioner och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskap.  

Din arbetsplats

 Vreta kloster skola är vackert belägen mellan Vreta kloster kyrka och Göta kanal intill Bergs slussar och sjön Roxen. Skolan har ca 380 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Det finns ett fritidshem för varje årskurs F-3 och våra äldre elever i årskurs 4-6 har ett gemensamt fritidshem. Vi har mycket god kommunikation till och från skolan.

Vi erbjuder en verksamhet där vi skapar en undervisning utifrån elevernas nyfikenhet och förutsättningar. På Vreta kloster arbetar vi med inkludering, vi lär av varandra och har ett stort fokus på trygghet, gemenskap och lustfyllt lärande. Vår utemiljö runt skolan är fantastisk med en närhet till vackra naturområden och en rik kulturbygd. Ett av våra fokusområden är utomhuspedagogik.

Till sommaren flyttar vi in i våra nybyggda lokaler. Vi får ett skolhus fyllt med lärande, motivation och aktivitet som stimulerar en hög kunskapsutveckling. 

Du som söker

Du som söker har lärarlegitimation för fritidshem, alternativt har du slutförd eller pågående utbildning till lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du som söker har behörighet i något ämne som tex idrott eller musik, men det är inte ett krav. 

Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Du har god kunskap om läroplanen och övriga styrdokument. Du har förmåga att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentation av densamma. 

Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen. 

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram tills dess gäller visstidsanställning. 

Övrig information

Tillträde: 1/8 2023

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11273

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Dela detta jobb

logga
Lärare i fritidshem på Vreta kloster skola

Linköpings kommun