skoljobb.se

logga

Lärare i fritidshem, Vallastadens skola

Regioner
Utgår

2023-06-25

Ansök nu

Lärare i fritidshem, Vallastadens skola

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning på fritidshemmet, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. 

Som lärare i fritidshemmet ansvarar du för planeringen och genomförandet av verksamheten. Hos oss arbetar du för en meningsfull fritidsverksamhet som en del av elevens hela skoldag. Du samarbetar både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande lustfylld och utvecklande verksamhet. På Vallastadens fritidshem trivs vi tillsammans och arbetar i nära samverkan i arbetslaget. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning. 

Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.

Din arbetsplats

Vallastadens skola startade hösten 2017 och inryms i moderna och stimulerande lärmiljöer såväl inne som ute. Utomhusmiljön erbjuder stora ytor med bollplan, skog, grillplats och olika lekinstallationer. Grundskolan består av ca 350 elever. Skolan är tvåparallellig i årskurs F-6 och har ett fritidshem med två avdelningar. 

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Dessa hörnstenar grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna på ett positivt sätt och med ett lågaffektivt bemötande. Som en del i vårt arbete för att skapa en god arbetsmiljö och start på arbetsplatsen, tilldelas nyanställda en mentor som kan finnas som stöd i de frågor som kan förekomma vid en påbörjad anställning. 

Du som söker

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem, alternativt har du slutförd eller pågående utbildning till lärare i fritidshem. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i berörda årskurser innebär, antingen genom praktik eller avlönat arbete. 

I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Övrig information

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 2

Ref. nr: 11307

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Dela detta jobb

logga
Lärare i fritidshem, Vallastadens skola

Linköpings kommun