skoljobb.se

logga

Lärare i fritidshemmet

Regioner
Utgår

2021-06-20

Ansök nu

Lärare i fritidshemmet

Barn- och skolförvaltningen

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.

Om oss

Tunaskolan är en F-9 skola med ca 800 elever och är belägen i ett skyddat område utan trafik, inbäddat i ett stort vackert grönområde.

En perfekt miljö för utomhusaktiviteter och fysisk rörelse som vi prioriterar.

Tunaskolan är en skola med fokus på kunskap och lärande, som motsvarar kraven i dagens samhälle. Vår uppgift är att se till att eleverna får de kunskaper som de behöver för sina vidare studier och för livet som vuxen. Vi arbetar för lusten att lära genom gemenskap och kunskap.

Arbetsuppgifter

Som medarbetare på Tunaskolan förväntas du ha fokus på inkluderingsperspektivet med elevens hela lärande i centrum och verka för att skolan och fritidshemmet kompletterar varandra. Närheten till kollegorna i arbetslaget gynnar goda samarbeten, kreativitet och ett långsiktigt kunskapsutvecklande arbete. 

I rollen som lärare i fritidshemmet kommer du att ingå i arbetslag där fritidspersonal och lärare arbetar med sina olika kompetenser för att tillgodose barnens behov. 

På förmiddagen arbetar du mot klass och leder pedagogisk verksamhet i grupp samt rastaktiviteter. På eftermiddagen arbetar du för att ge barnen en bra fritidsverksamhet. 

Som lärare i fritidshemmet på Tunaskolan har du uppdrag som social mentor, vilket innebär att du arbetar med elevens sociala utveckling i allmänhet och med trygghet och arbetsro i synnerhet. 

Vi söker dig som

Vi söker dig som vill väcka nyfikenhet hos eleven och som tror på elevens egen förmåga. Du som söker är motiverad till samarbete med kollegor där utbyte av erfarenheter och kunskaper är fundamentet och där utöver detta, ett gott arbetsklimat och en härlig kollegial samvaro blir resultatet. Vi söker dig med ambitionen att förbättra och utveckla verksamheten genom systematiskt, strategiskt och långsiktigt arbete med stöd av läroplanens ambitioner och centrala innehåll. 

Vi förutsätter att du:

  • är utbildad lärare i fritidshemmet/fritidspedagog

  • är intresserad av att utveckla verksamheten på fritidshemmet

  • kan ta ansvar och är villig att dela med dig av idéer och erfarenheter

  • kan skapa förutsättningar för barnens lärande och trivsel

  • har en positiv elevsyn och utgår från att elever kan och vill

  • ser samarbete som en förutsättning i dagens skola

Vi hoppas att du är intresserad av att anta utmaningen – välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Dela detta jobb

logga
Lärare i fritidshemmet

Skoljobb i barn- och skolförvaltningen