skoljobb.se

Lärare i grundsärskolan Fruängens skola

Regioner
Utgår

2021-04-12

Ansök nu

Lärare i grundsärskolan Fruängens skola

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

  • Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.

  • Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.

  • Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.

  • Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Fruängens skola är en F-9-skola med 660 elever och cirka 120 anställda. Skolan ligger i södra delen av stadsdelen Hägersten. Skolan, som är K-märkt, invigdes 1958 och har varsamt renoverats och moderniserats genom åren. Klassrummen håller hög standard och det är god tillgång på digitala verktyg. Skolan elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator och SYV. I grundsärskolan finns för närvarande ca 30 elever i åk 1-9 fördelade på fyra undervisningsgrupper.                  

Arbetsbeskrivning

Lärare i grundsärskolan åk 1-9, med undervisning i åldersblandad grupp åk 7-9 i de teoretiska ämnena. Du är ansvarig lärare - handledare -  för elevgruppen. Du ingår i grundsärskolans (trevliga!) arbetslag.

Möjlighet till förstelärartjänst finns.
 
Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning mot grundsärskolan.

Du utvärderar din undervisning - metoder, arbetssätt och arbetsformer - formativt för att ständigt utveckla din undervisning. Ditt mål är att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och uppleva att de lyckas.

Du har struktur och är tydlig i ditt ledarskap vilket skapar en god och trygg lärmiljö. Vi söker dig som "brinner för" denna målgrupp, är en kreativ person som ser möjligheter i olika utmaningar.

Du har god förmåga till samarbete. Du söker och delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information i syfte att utveckla verksamheten. Du omsätter systematiskt skolans mål, planer och beslut.

Erfarenheter av målgruppen och/eller elever i behov av särskilt stöd är positivt. 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

Dela detta jobb

Lärare i grundsärskolan Fruängens skola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen