skoljobb.se

Arbetsplatsbeskrivning 
Vill du vara med och utveckla undervisningen i engelska och andra ämnen på Hisingstorpsskolan?
Välkommen att söka tjänst på Hisingstorpsskolan inom Bymarkens skolområde.
Skolområdet är beläget i natursköna omgivningar på Bymarken i Jönköping. För närvarande finns drygt 450 elever i åk F-6 på skolan. Skolan är organiserad i arbetslag årskursvis där lärarna arbetar ämnesinriktat i den mån verksamheten tillåter. I vårt skolområde ingår även Vätterslundsskolan F-3. Våren 2018 flyttade vi in i om- och tillbyggda lokaler som inrymmer skolmåltid, administration, personalrum m.m

Arbetsuppgifter 
Vi söker dig som är grundskollärare åk 1-7 alternativt lärare i grundskolan åk 4-6. Du kommer bli en del av och tjänstgöra i arbetslaget i åk 4. Arbetslagen på skolan undervisar ämnesinriktat. Det innebär att du kommer undervisa i engelska och något/några mer av de ämnen du har behörighet i. Utöver ansvar för undervisningen har du, tillsammans med kollegorna, ett helhetsansvar för eleverna i årskursen

Du kommer att arbeta med planering, genomförande, bedömning och utveckling av undervisningen och annat som hör till skolans dagliga verksamhet. Vi söker en lärare som tar ansvar för och samverkar med övriga lärare i undervisningen inomhus och utomhus. All personal på skolan har tillsammans uppdraget att stötta alla skolans elever i deras lärande

Kompetenskrav 
Du har examen grundskollärare åk 1-7 alternativt lärare i grundskolan åk 4-6. Du har behörighet att undervisa i ämnet engelska i åk 4-6 och andra ämnen utifrån din legitimation. 
Du är kommunikativ och har lätt att bygga relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero.
Du är idérik och använder pedagogiska planeringar i undervisningen.
Du tar ett helhetsansvar för alla elevers skoldag tillsammans med arbetslaget och all personal samt medverkar till trivsel och samhörighet.

Övrigt 
Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet för tjänsten.
Skolan jobbar med rastverksamhet som en del i trygghetsarbetet och ”rastpedagoger” leder det arbetet. Vi har nära till naturen och vår ”skolskog”. Hisingstorpsskolan är också övningsskola för studenter, vilket bidrar till skolans utvecklingsarbete. Läsåret 18/19 deltar vi i kompetensutvecklingen "IT för bättre lärande".

För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. 
Du hittar länken till ansökan om belastningsregister nedan;

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar 
Rektor Lena Nordh-Jonsson: tel 036-10 61 72,
bitr rektor Sofia Wissö: tel 036-10 68 84
eller arbetsplatsombud för Lärarförbundet, Marie Sundberg: tel 0736-383350 eller
Elisabet Danielsson: tel 0702-385389

Lärare i grundskolan 4-6/Grundskollärare 1-7

Ansök nu

Dela detta jobb