skoljobb.se

Lärare i hemkunskap till Höglandsskolan 75%

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-06-18

Ansök nu

Lärare i hemkunskap till Höglandsskolan 75%

Arbetsplatsbeskrivning

Höglandsskolan är en trivsam och trevlig F–9 skola med ca 480 elever och 60 personal. Skolan har en årskurs vardera i F–3 och två paralleller i årskurs 4–9. Skolans kunskapsresultat är mycket höga dessutom är elevernas trivsel, trygghet och upplevda studiero mycket god. Höglandsskolan grundades 1931 som en privat skola med en pedagogisk vision och estetisk profil, som skolan har än idag. Vi tror att de estetiska lärprocesserna med det teoretiska arbetet gynnar elevernas kunskapsutveckling och bidrar till goda resultat. Sedan många år är skolan en kommunal skola i Stockholm stad. Skolan har många traditioner som genomsyrar läsåret. Det kan vara genom föreställning, den så kallade Samlingen, musikframträdande, föredrag/tal eller utställning av ett arbete man gjort. Detta arbetssätt skapar positiva möten mellan eleverna i olika åldrar och gagnar en trygg, stimulerande och kreativ miljö för deras allsidiga utveckling som vi är måna om. Detta skapar även trivsel och gemenskap för all personal på skolan. Skolan har ett väl inarbetat elevhälsoteam och ett väl förankrat trygghetsarbete vilket skapar trygghet, trivsel och studiero för eleverna i alla årskurser F-9. Skolan har mycket hög andel behörig personal. Höglandsskolan ligger vid Höglandstorget i Bromma i ett lugnt bostadsområde med naturen inpå knutarna och nära till kommunikationer.

Arbetsbeskrivning

I tjänsten som lärare i hem- och konsumentkunskap på 75% tillhör du Höglandsskolan och arbetslag 7-9. Du har den praktiska delen av din hemkunskapsundervisningen förlagd till Abrahamsbergsskolan då vi inte har några hemkunskapssalar på Höglandsskolan. Den teoretiska undervisningen av hemkunskapsämnet genomför du på Höglandsskolan. Du kommer undervisa årskurs 6, 8 och 9 där även planering, inköp, bedömning och betygssättning ingår. Övriga arbetsuppgifter är exempelvis elevens val, föräldrakontakter och andra schemabrytande aktiveter. Arbetet är förlagt på fyra dagars tjänstgöring i veckan med två konferenser eftermiddagstid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig för årskurs 6-9 i hem- och konsumentkunskap (bifoga gärna din legitimation i ansökan). Du bör ha några års erfarenhet av undervisning och vara väl förtrogen med Lgr 11 och betygssystemet. Vi lägger särskild vikt vid god kommunikationsförmåga och att du på tydligt sätt formulerar din undervisning och bedömning så att elever och föräldrar lätt kan ta den till sig. Hos oss står det kollegiala lärandet i fokus vilket betyder att du kommer att vara delaktig i gemensamma projekt kring kollegialt lärande. I ditt arbete ingår också att anpassa undervisningen för de elever som behöver det men också att kunna stimulera särskilt intresserade elever.

Övrigt

Tjänsten är på 75% och tillsvidare. Tjänsten kan eventuellt bli 100% om man har utbildning i ytterligare ett ämne.
Gör en noggrann beskrivning av ditt arbetssätt som lärare i ditt personliga brev samt hur du ser på läraruppdraget så vi får en tydlig bild av dig.
Vi kommer att påbörja intervjuerna under ansökningstiden.

Dela detta jobb

Lärare i hemkunskap till Höglandsskolan 75%

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen