skoljobb.se

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Björkskataskolan ligger i stadsdelen Björkskatan, ca 4 km från Luleå Centrum. Björkskatans skolområde är inne i ett expansivt skede där unga familjer flyttar till området, nya bostäder byggs i närområdet (ex Hällbacken och Dalbo), samt att föräldrar aktivt väljer att låta sina barn gå i områdets fyra F-6 skolor, vilket medför att elevantalet på Björkskataskolan förväntas öka över tid. Det här läsåret är antalet 294 elever i åldrarna 13-16 år och nästa år ökar antalet elever till 340 elever.

Björkskataskolan kommer att vara totalt nyrenoverad från hösten 2019 med nya golv, nya ytskikt och dessutom helt miljöanpassad efter nutidens krav gällande luft, ljud och ljus. Möjligheter för idrottsliga aktiviteter under skoltid och fritid är stort då både fotbollsplan och isrink finns i nära anslutning till skolan, samtidigt som närheten till Ormberget ger möjligheter till olika aktiviteter under året.

Vision: Björkskataskolan är möjligheternas skola där goda relationer, bra arbetsmiljö och kunskap leder oss framåt.

Verksamhetsidé: Björkskataskolans personal stödjer elevers lärande som sker både i skolan och på fritiden. Vi tycker det är viktigt att alla elever får goda och hållbara kunskaper och att eleverna kan verka under arbetsformer anpassade efter olika behov och förutsättningar. Alla elever och all personal mår bra, trivs och känner trygghet i en lugn och kreativ miljö. Vi möter alla på skolan med respekt och höga förväntningar, och hjälper varandra när det behövs. Det är roligt att gå på Björkskataskolan och vi är stolta över vår skola.

http://www.lulea.se/bjorkskataskolan


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en lärare för undervisning i ämnet idrott och hälsa. Du ingår i ett ämneslag med två andra idrottslärare samt i ett arbetslag där du har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning av både flerspråkiga och icke-flerspråkiga elever. I nuläget ingår inte mentorskap i tjänsten.

I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt bedöma och betygssätta eleverna.

KVALIFIKATIONER
Du har behörighet och legitimation för undervisning i idrott och hälsa. Vi arbetar för att få en hälsofrämjande skola på olika plan för ökad hälsa och mående hos våra elever. Hälsofrämjande lärmiljö är också ett av våra utvecklingsområden tillsammans med tillgänglig lärmiljö och språkutvecklande arbetssätt. Du är en viktig länk i att föra det arbetet framåt. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskaper att använda digitala verktyg som pedagogiskt redskap och som kommunikation i lärandet.

Det är av stor vikt att du kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt och genom att vara en god förebild. Du har förmåga att bygga relationer med eleverna och mellan eleverna och kan skapa tydlig struktur och ramar för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god och tillgänglig arbetsmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med vårdnadshavare men även med andra professioner i och utanför skolan. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Lärare i idrott och hälsa, 7-9

Företag Luleå kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2019-05-30

Ansök nu

Dela detta jobb