skoljobb.se

Lärare i idrott och hälsa till Vallaskolan

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-06-30

Ansök nu

Lärare i idrott och hälsa till Vallaskolan

En unik chans - idrottslärare åk 2–6
Vallaskolan söker en lärare i Idrott och hälsa. Vår idrottslärare går på föräldraledighet efter sommaren och då behöver vi en idrottslärare för åk 2–6. Vi utlyser därför ett vikariat, men om du är behörig i andra ämnen eller mot fritidshemmet kan en tillsvidareanställning bli aktuell. En verklig chans för den intresserade som inte återkommer så ofta! Vii vågar påstå att vi ligger i framkant att utveckla både skola och fritidshem.

En dag på jobbet  
Vallaskolan är en attraktiv skola med engagerad och behörig personal. Som lärare i idrott är du med och stimulerar elevernas allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Du blir också del av ett spännande kollegialt utvecklingsarbete genom regelbundna samtal om undervisning och elevers lärande. Det stärker likvärdigheten för eleverna och genom att läsa, reflektera och planera utifrån läroplanens skrivningar utvecklar vi en gemensam syn på verksamheten. Samverkan fritids och skola är också prioriterat. Skolan ligger lite på landet utanför Södertälje med skogen och Friluftsgården som närmaste grannar, så utemiljön ger verkligen goda förutsättningar för ämnet. Fritids har egna lokaler och hög kvalitet i fritidshemsundervisningen. Allt detta gör att vi är mycket stolta över vår verksamhet som verkligen bidrar till våra elevers utveckling, trygghet och lärande!

Vem är du?   
Du har examen som lärare i idrott eller är i slutet av din utbildning. Du brinner för att ge eleverna förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor och kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Vi pratar ofta om att rörelse och hälsa fungerar som en motor för elevers utveckling och lärande. Vi förväntar oss att du är en trygg vuxen med ett positivt och tydligt ledarskap som skapar arbetsro och utvecklar goda relationer till eleverna. Du delar också vår målsättning om att göra skola och fritidshem till en trygg och utvecklande plats för alla, även elever som behöver mer stöd i sociala relationer. En god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt är egenskaper vi gärna ser hos dig som söker.

Vi erbjuder dig   
Vallaskolan är en skola i framkant som många lärare nyfiket söker sig till. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där elever och personal trivs. Vi vill skapa delaktighet och fördela ansvar i verksamheten. Vi sätter fokus på att skapa hållbar arbetshälsa genom att uppmuntra till balans i vardagen och en hälsosam livsstil. Som medarbetare i Södertälje kommun får du också ett friskvårdsbidrag på upp till 3 000 kr per år att använda till motions- och friskvårdsaktiviteter.  
Vi har engagerad personal och fantastiska elever som väntar på dig. Vi har ett kollegialt lärande som leds utifrån en strukturerad modell med ett tydligt gemensamt uppdrag. Det är ett viktigt och roligt arbete som stöder det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och får stöd av ett kontinuerligt utvecklingsarbete på central nivå.  I ditt arbete får du också stöd av ett kompetent elevhälsoteam som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot målen. 

Välkommen till oss!   
Vallaskolan är idag en F–6-skola med cirka 300 elever och 38 anställda. På sikt hoppas vi få växa upp till åk 9 och erbjuda våra elever undervisning hela grundskoletiden. Skolan ligger i ett mycket naturskönt område i Enhörna utanför Södertälje. Vår närmiljö inbjuder till utomhusdidaktisk undervisning, rörelse, rastlek, utflykter och inte minst en trygg skolmiljö.  I skolans verksamhetsidé står miljö, hälsa och framtidskompetenser i fokus. Att arbeta med moderna lärverktyg är en naturlig del i det arbetet.  Vi har också ett aktivt och utvecklat samarbete med högskolor kring lärarstudenter.  
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Dela detta jobb

Lärare i idrott och hälsa till Vallaskolan

Södertälje kommun - Utbildningskontoret