skoljobb.se

Lärare i Ma/NO åk 4-9 till Råneskolan

Ansök nu

Lärare i Ma/NO åk 4-9 till Råneskolan

Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.

Råneskolan F-9 är en skola med ca 350 elever, skolan ligger centralt belägen i Råneå, 35 km norr om Luleå. Råneå är ett samhälle som har mycket som berikar skolarbetet. Skolan har omedelbar närhet till naturen, sporthall, badhus, utomhusbad, aula för musik och teater, utmärkta lokaler för undervisning i de naturorienterande ämnena, fotbollsplaner, tennisbana, ishockeyplan och rekreationsområden vid den fantastiska Råneälven.

Råneå är sedan några år tillbaka upptagningsområde för asylsökande från hela världen vilket har inneburit att skolan berikats med barn av utländsk bakgrund.

ARBETSUPPGIFTER
Din tjänst innebär att du:
• Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen och i breda kunskapsområden i nära samarbete med kollegor i arbetslaget och övrig personal.
• Arbetar i nära dialog med elevhälsan som stöd för måluppfyllelse.
• Arbetar som mentor i nära dialog med elever och hemmet.
• Ingår i ett tvärvetenskapligt arbetslag där du delar ansvaret med övriga för pedagogisk utveckling samt elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling.
• Bidrar till skolornas verksamhetsidé och kulturprofil där breda kunskapsområden, estetiska lärprocesser, undersökande arbetssätt, elevinflytande och arbetslagsarbete är kärnan.

KVALIFIKATIONER
Ett krav för tjänsten är att du är behörig och legitimerad för undervisning i matematik och NO. Du är en engagerad och kompetent lärare med erfarenhet av undervisning, ämnesintegrering, mentorskap samt skapande av goda elevrelationer. Du kan anpassa och variera din undervisning och har ett inkluderande perspektiv.

Du är en tydlig vuxen med social kompetens och empati. Du är en utpräglad lagspelare som är bra på att kommunicera. Du har ett pedagogiskt driv som gör att du ständigt vill utvärdera och utveckla ditt och skolans arbetssätt för förbättrad undervisning och ökad måluppfyllelse för eleverna. Du är en rak och öppen person med god struktur, organisatorisk förmåga samt handlings- och initiativkraft. Du är en tydlig ledare som kan sätta gränser och ser på elevers utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.

Utöver detta ser vi att du:
• Har vana vid arbete med datorer och IKT samt digitala pedagogiska redskap.
• Har erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever.
• Vill och kan bidra till värdegrundsarbetet på skolan genom ett demokratiskt förhållningssätt.
• Är en god förebild för våra elever genom ditt bemötande av elever och personal i skolans alla aktiviteter.
• Har förmåga att stimulera och motivera elever.

Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter.

Om du erhåller befattningen måste du lämna ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.

Tips!
Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun
Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Dela detta jobb

Lärare i Ma/NO åk 4-9 till Råneskolan

Luleå kommun