skoljobb.se

logga

Lärare i matematik och No årskurs 4-6 till Ekängens skolor

Regioner
Utgår

2022-06-26

Ansök nu

Lärare i matematik och No årskurs 4-6 till Ekängens skolor

Om arbetsplatsen

Ekängens skolor är en skolenhet som består av två skolor. Bärstadskolan med årskurserna F-1 och Ekängsskolan med årskurserna 2-6. Vi har tre klasser per årskurs med i genomsnitt 24 elever per klass. På mellanstadiet har vi ämneslärarsystem vilket innebär att eleverna undervisas av flera ämneslärare och har två mentorer per klass som ansvarar för bland annat utvecklingssamtal.

För oss är det kollegiala lärandet en central del av vårt utvecklingsarbete. Tillsammans lär vi oss om bl.a. kooperativt lärande och differentierad undervisning. Vi försöker alltid ha utgångspunkt i inkluderande lärmiljöer och lågaffektivt bemötande. Något som kännetecknar just våra skolor är trygga elever och personal med hög trivsel.

Arbetsbeskrivning

Som lärare på Ekängsskolans mellanstadie undervisar du både din mentorsklass och andra klasser i dina ämnen. Du delar mentorsuppdrag med en kollega och tillsammans ansvarar ni då för klassens och de enskilda elevernas utveckling. Du arbetar med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. 

Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.  

Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade (t.ex. ämneslagsmöten och kollegiala träffar) som spontana tillfällen. Skolans elevhälsoteam finns som stöd för dig i din profession samt för att gynna elevernas lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarlegitimation för årskurs 4-6 med behörighet att undervisa i matematik och No, alternativt har du slutförd eller pågående utbildning till lärare för årskurs 4-6. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i årskurs 4-6 innebär, antingen genom praktik eller avlönat arbete. 

I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr11) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller allmän visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. 

Information om tjänsten

Tillträde: 2022 - 08 - 08

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 8794

Dela detta jobb

logga
Lärare i matematik och No årskurs 4-6 till Ekängens skolor

Linköpings kommun