skoljobb.se

Lärare i matematik och NO till Spånga grundskola

Regioner
Utgår

2021-06-17

Ansök nu

Lärare i matematik och NO till Spånga grundskola

Är du en engagerad lärare med eleven i fokus? Vill du ha en spännande utmaning och få möjlighet att arbeta med elever som går vår Spetsutbildning i matematik och NO? Kom då till oss och arbeta med våra fantastiska elever och kollegor.

Arbetsplatsbeskrivning
Spånga grundskola är en kommunal grundskola med ca 480 elever i åk 7-9. Skolan ligger i Solhem nära Spånga centrum med mycket bra kommunikationer, endast 12 min till Stockholm C. Grundskolan delar lokaler med Spånga gymnasium vilket bidrar till bra samordningsmöjligheter. Skolans ledning består av rektor och tre biträdande rektorer, med delade tjänster, som ansvarar för var sitt arbetslag. Skolan har sex förstelärare som ansvarar för olika utvecklingsområden. Andelen behöriga lärare är hög och arbetslagen samarbetar med ett kompetent elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, SYV, tre specialpedagoger/ lärare som tillsammans med tre studiepedagoger, heltidsmentorer, ansvarar för eleverna i var sitt arbetslag samt skolledning.

Sedan 2012 har vi en riksrekryterande spetsutbildning i matematik och NO där eleverna söker in på betyg och intervjuer. En liten grupp för nyanlända elever finns i skolan och får stöd av en SVA- lärare och ämneslärare för att kunna utplaceras i klasserna så snart de är redo för det. Lokalerna är fräscha och anpassade efter verksamheten. Vi har ett välutrustat skolbibliotek med en heltidsanställd bibliotekarie. I vårt uppehållsrum, Grottan, och på vår skolgård kan eleverna vistas under rasterna.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att undervisa i matematik och biologi, fysik och kemi i åk 7-9. Du kommer bland annat att undervisa i matematik i vår riksrekryterande spetsutbildning i matematik och NO. Som lärare ansvarar du för genomförande, dokumentation och utvärdering av de klasser du undervisar i. Du kommer att tillhöra ett arbetslag där du har det mesta av din undervisning och där arbetslaget tillsammans tar ansvar för och utvecklar arbetet med klasserna. På skolan finns fler lärare i matematik och biologi, fysik och kemi och ni planerar er undervisning tillsammans.

Kvalifikationer
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i matematik, biologi, fysik och kemi för åk 7-9. Meriterande om du även har gymnasiebehörighet.

Du är en tydlig ledare i klassrummet och skapar en trygg lärandemiljö för eleverna. Du är lyhörd och möter eleverna utifrån deras förutsättningar samt skapar positiva relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Vi kommer att intervjua löpande för denna tjänst, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Dela detta jobb

Lärare i matematik och NO till Spånga grundskola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen