skoljobb.se

Lärare i NO (åk 7-9) och Idrott - Katarina Norra skola

Regioner
Utgår

2020-06-03

Ansök nu

Lärare i NO (åk 7-9) och Idrott - Katarina Norra skola

Arbetsplatsbeskrivning

Katarina Norra är en kommunal grundskola, åk F-9, i hjärtat av Södermalm. På skolan arbetar en kompetent och engagerad personalstyrka på ca 100 personer med cirka 720 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vid skolan finns det verksamhetsintegrerade fritidshem för förskoleklass och årskurs 1-3 samt fritidsklubb för årskurs 4-6. Pedagogerna är indelade i årskursvisa arbetslag, där ämneslärare undervisar från och med åk 1. Vid skolan finns det fem förstelärare och fyra specialpedagoger/speciallärare. Skolans ledning består av en rektor, tre biträdande rektorer, en skolkoordinator samt en administrativ chef.

Katarina Norra är en skola med goda resultat och ett gott klimat. Vi vill vara en inkluderande skola där samtliga elever blir synliga och får det stöd och den formativa stimulans som de behöver utifrån sina egna förutsättningar. Vi har engagerade föräldrar, elever och personal och vill vara en välkomnande, generös och trygg skola präglad av ett gott bemötande och arbetsglädje för alla.

Här får du möjlighet att vara med och utveckla en attraktiv skola i centrala Stockholm!

Arbetsbeskrivning

I uppdraget kommer du huvudsakligen att:

 • Undervisa i naturvetenskapliga ämnen (kemi, biologi, fysik) i en av årskurserna 7-9 (ca 50%)
 • Undervisa i idrott i någon av skolans årskurser samt eventuellt visst kompletterande undervisning i matematik (ca 50%)
 • Ingå i ett av skolans årskursvisa arbetslag (årskurs 7-9)
 • Vara mentor till en grupp av elever tillhörande ditt arbetslag
 • Delta i skolans utveckling och kollegiala lärande

Kvalifikationer

Den som vi söker:

 • Är legitimerad lärare behörighet i, och erfarenhet av, att undervisa i fysik, kemi, biologi i årskurs 7-9 samt idrott.
 • Har ett formativt arbetssätt och en tydlighet i bedömningen gentemot läroplanens kunskapskrav
 • Är en engagerad, utåtriktad och positiv person som tycker om att ta initiativ och finnas i en händelserik och omväxlande vardag
 • Har ett lösningsinriktat och praktiskt förhållningssätt i kontakten med elever, vårdnadshavare och kollegor
 • Ser skolan som en helhet där vi alla har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling
 • Ser betydelsen av och har förmågan att, utveckla fungerande rutiner och klassrumsstrukturer
 • Är en tydlig ledare med förmåga att anpassa undervisningen och skapa goda relationer med eleverna
 • Goda IT-kunskaper är en förutsättning som du också använder i din undervisning
 • Förstår innebörden av att arbeta i en kommunal organisation och det ansvar som följer med detta
 • Är förtrogen med skolans styrdokument (läroplan, värdegrund, kunskapskrav, bedömning)
 • Har goda referenser från tidigare arbetsplatser
 • Vi kommer att ta personlig lämplighet i beaktning
 • Även lärare på väg mot legitimation med erfarenhet av undervisning inom ovanstående ämnesområden och årskurser är välkomna att söka tjänsten

Ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister krävs i samband med ev. anställning.

Dela detta jobb

Lärare i NO (åk 7-9) och Idrott - Katarina Norra skola

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen