skoljobb.se

logga

Lärare i So och engelska åk 4-6 till Nygårdsskolan

Regioner
Utgår

2023-05-31

Ansök nu

Lärare i So och engelska åk 4-6 till Nygårdsskolan

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. I den här tjänsten kommer du undervisa i So och engelska för åk 4-6 samt vara mentor tillsammans med en kollega i klass 5. 

Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.  

Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.

Din arbetsplats

Nygårdsskolan är idag en skola med elever i förskoleklass till och med åk 5 där de flesta har mångkulturell bakgrund. På sikt kommer vi att vara en skola med elever i åk F-6 med plats för 350 elever. På Nygårdsskolan används idag kooperativt lärande i undervisningen 1-2 dagar i veckan vilket gynnar elevernas utveckling. 

Nygårdsskolan präglas av ett mycket stort engagemang och hög grad av flexibilitet. Vår idé om kvalitet är vikten av lärarens undervisningspotential i klassrummet och samverkan mellan medarbetare och elever. Vi tror också att kvalitet uppnås genom aktivt arbete med värdegrunden och att skolans medarbetare, oavsett arbetsuppgifter, tar initiativ, påverkar och analyserar verksamheten. 

Du som söker

Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i So och engelska för årskurs 4-6, alternativt har du slutförd eller pågående utbildning till att blir lärare med behörighet att undervisa i So och engelska för årskurs 4-6. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i årskurs 4-6 innebär antingen genom praktik eller avlönat arbete. Vi ser gärna att du även har behörighet att undervisa i No för åk 4-6.

I din roll som lärare i årkurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.

Övrig information

Tillträde: 2023-08-08

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 11283

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Dela detta jobb

logga
Lärare i So och engelska åk 4-6 till Nygårdsskolan

Linköpings kommun